31
Μαϊ
2018

31-05-2018 10:00 am -5:00 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
264 €

seminario dioikisi symvasewn

 

Μάθετε πως να προετοιμάζετε και να χειρίζεστε τις συμβάσεις προμηθειών. Σύμβαση είναι μια γραπτή συμφωνία η οποία διαχωρίζει και κατανέμει τον κίνδυνο και τις αμοιβές μιας συναλλαγής ανάμεσα στις εμπλεκόμενες ομάδες. Οι συμβάσεις είναι πολύ σημαντικές, ιδίως στο διεθνές εμπόριο, διότι συχνά οι εμπλεκόμενες ομάδες εδρεύουν σε διαφορετικές χώρες και υπόκεινται σε διαφορετικούς νομικούς κανόνες, οι οποίοι επηρεάζουν το σχηματισμό και την απόδοση της σύμβασης. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, απαιτείται προσεκτική διαπραγμάτευση και σχεδιασμός ενός τέτοιου εγγράφου - ειδικά οι όροι που ορίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της κάθε πλευράς.

264 € 16
05
Ιουν
2018

05-06-2018 6:00 pm - 28-06-2018 9:15 pm
Webinar
845 €

Maritime Shipping Procurement Seminar

 

This 32hr E-Learning Seminar will show you how to save up to 15-20% on your yearly direct spend of operating supplies (e.g. stores, lubricants, maintance, repair and operating items and services) by applying innovative cost reduction strategies across the supply chain. The actual yearly direct spend for a moderate sized fleet on this category may reach $20-25 million. The management, carrying, wasting and recycling costs are also considerable and may reach a sizable proportion of the above (in the case of ss paint it is equal or larger). The Procurement Department can actively reduce these supply chain cost categories. In our experience, due to supply chain inefficiencies, Ship Owners and Operators of all vessel types (Dry Cargo, Tanker, Dry Bulk and Passenger) can save up to 15-20% ($3-5 million) per year by applying these simple to moderate changes in operating procedures.

845 € 9
07
Ιουν
2018

07-06-2018 10:00 am -5:00 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
495 €

Procurement Category Management

 

Μείωσε το κόστος και αύξησε την αξία που προσφέρεις, μαθαίνοντας πως να κάνεις Spend Analysis και να κατηγοριοποιείς τα είδη που αγοράζεις ανάλογα με τη χρήση τους, το προμηθευτή και το κόστος. Το σεμινάριο αυτό θα σας μάθει τα πάντα για το Procurement Category Management και τη λειτουργία εξειδικευμένων ομάδων που αναλαμβάνουν εξολοκλήρου τις προμήθειες με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας μέσω του consolidation, της αύξηση της διαπραγματευτικής ισχύος και της εξειδικευμένης γνώσης.

495 € 16
14
Ιουν
2018

14-06-2018 10:00 am -5:00 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
264 €

Seminario e procurement

 

Μείωσε το κόστος των έμμεσων δαπανών μέχρι 20% και το χρόνο των αγοραστικών κύκλων μέχρι 30%. Το Σεμινάριο αυτό θα σας κάνει ειδικούς σε όλο το φάσμα των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στο αντικείμενο των ηλεκτρονικών προμηθειών, τόσο ως προς τα στάδια της διαδικασίας όσο και ως προς το είδος των αγοραζόμενων κατηγοριών που εφαρμόζονται. Θα πραγματοποιηθούν ζωντανές on-line προσομοιώσεις πάνω σε γνωστή πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών.

264 € 16
21
Ιουν
2018

21-06-2018 10:00 am -5:15 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
264 €

kpi

Οι αναλυτικές δεξιότητες αποτελούν το θεμέλιο των επιτυχημένων αποφάσεων στη διοίκηση Προμηθειών και δικτύων εφοδιασμού (Supply Management Desicion Process).
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα αναλύει το σκοπό και την επίδραση της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των Προμηθειών και του Εφοδιασμού των οργανισμών και περιγράφει τι απαιτείται για τη σωστή δομή και λειτουργία τους, ώστε να αποδόσουν, μέσω της συστηματικής βελτίωσής τους και βάσει αντικειμενικών κριτηρίων απόδοσης, στα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης.
Στη διάρκεια του προγράμματος θα αναλυθούν μέσω σειράς πρακτικών ασκήσεων οι σημαντικότεροι δείκτες στοχεύοντας στην άμεση εφαρμογή αυτών από τους συμμετέχοντες, στη δική τους επιχείρηση.

264 € 16