Επόμενα Σεμινάρια

10
Σεπ
2019

10-09-2019 5:00 pm -9:00 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
Free

Purchasing Fundamentals

Entry level σεμινάριο που απευθύνεται σε εργαζόμενους του Τμήματος Προμηθειών με περιορισμένη εργασιακή εμπειρία. Στοχεύει στην επιτάχυνση του ρυθμού απόδοσης τους και της άμεσης συνεισφοράς τους στις επιχειρήσεις, ενώ παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για την ανάπτυξη των θεμελιωδών δεξιοτήτων για την ένταξη τους στις ομάδες των Τμημάτων Προμηθειών. Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν την αξία της συνεισφοράς του Τμήματος Προμηθειών στην Επιχείρηση. Θα μάθουν πως να εκτελούν σωστά την διαδικασία έρευνας πηγών προμηθειών, την διαπραγμάτευση τιμών και όρων και πως να πραγματοποιούν ισχυρές συμφωνίες με τους προμηθευτές. Επίσης δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη επαγγελματικής δεοντολογίας και στην συμμόρφωση με τις βέλτιστες προμηθευτικές διαδικασίες. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι Δωρεάν, στα πλαίσια γνωριμίας με τις υπηρεσίες της Humantec.

16
26
Σεπ
2019

26-09-2019 10:00 am -5:00 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
180 €

diapragmateyseis gia stelexi promithiwn negotiating

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου πραγματοποιείται με φυσική παρουσία για τα στελέχη της Αττικής και σε μορφή E-Learning  για την υπόλοιπη Ελλάδα και την Κύπρο
Μάθε τις βασικές αρχές αποτελεσματικών Διαπραγματεύσεων. Εξοικειώσου με τις μεθόδους και τις τεχνικές προετοιμασίας, προγραμματισμού και διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης και μάθε πως να αναπτύσεις και να εφαρμόζεις σύγχρονες στρατηγικές χειρισμού, απλών και σύνθετων διαπραγματευτικών καταστάσεων, με στόχο την πλήρη επίτευξη των επιδιωκόμενων κάθε φορά αποτελεσμάτων.

 

180 € 16
10
Οκτ
2019

10-10-2019 10:00 am -5:00 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
180 €

b2ap3 large AdobeStock 90133595

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου πραγματοποιείται με φυσική παρουσία για τα στελέχη της Αττικής και σε μορφή E-Learning  για την υπόλοιπη Ελλάδα και την Κύπρο

Η αξιόπιστη και η έγκαιρη τεκμηρίωση των αγοραστικών ενεργειών είναι εχέγγυο επιτυχίας στις προμήθειες. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα προγματοποιηθεί με την μορφή workshop επικεντρώνεται σε σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους ανάλυσης πληροφοριών και αναβαθμίζει την αποτελεσματικότητα των στελεχών εφοδιασμού. Ο εισηγητής θα καλύψει βασικές έννοιες και άριστες πρακτικές σε θέματα αναλύσεων τιμών και κόστους, ανάλυσης αγορών(market analysis) και ανάλυσης ευκαιριών και θα παρουσιάσει πρακτικές ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων.

180 € 18
24
Οκτ
2019

24-10-2019 10:00 am -5:00 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
180 €

incoterms head 1280x640 1

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου πραγματοποιείται με φυσική παρουσία για τα στελέχη της Αττικής και σε μορφή E-Learning  για την υπόλοιπη Ελλάδα και την Κύπρο

Tα Incoterms είναι οι διεθνείς εμπορικοί τυποποιημένοι και αναγνωρισμένοι όροι που έχει συντάξει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) και έχουν ως στόχο την δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας με σκοπό πωλητές, αγοραστές και μεταφορείς να γνωρίζουν και να κατανοούν τις βασικές τους υποχρεώσεις και ευθύνες. Οι αρχικοί κανόνες Incoterms υπέστησαν πολλές τροποποιήσεις προκειμένου να καταλήξουν στα σημερινά Ιncoterms 2010, ενώ αναμένεται σύντομα η αναθερημένη εκδοση Incoterms 2020. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τους όρους Incoterms, ώστε να τους κατανοήσουν και να τους χρησιμοποιήσουν καταλλήλως.

180 € 18
29
Οκτ
2019

29-10-2019 6:00 pm - 05-11-2019 9:15 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
396 €

Supply Market Analysis

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν κατά πολύ εντός του ίδιου marketplace, πολλές φορές μέχρι 70% για το κόστος του ίδιου item. H Supply Market Analysis είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για τη μείωση του κόστους,του ρίσκου και για τον εντοπισμό ευκαιριών και καινοτόμων λύσεων. Η σωστή Supply Market Analysis πολλές φορές απαιτεί προσπάθεια και εργατοώρες αλλά η επένδυση σε αυτή μπορεί να σας γλιτώσει πολλά χρήματα. Πρέπει να πραγματοποιείται νωρίς στο Procurement process γιατί αποτελεί τη βάση του strategic sourcing. Το σεμινάριο αυτό θα σας δείξει πως.

396 € 6
07
Νοε
2019

07-11-2019 10:00 am -5:00 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
180 €

seminario dioikisi symvasewn

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου πραγματοποιείται με φυσική παρουσία για τα στελέχη της Αττικής και σε μορφή E-Learning  για την υπόλοιπη Ελλάδα και την Κύπρο

Μάθετε, μεσα απο την παρακολούθηση του 8ωρου, σύγχρονου e-learning σεμιναρίου, πως να προετοιμάζετε και να χειρίζεστε τις συμβάσεις προμηθειών. Σύμβαση είναι μια γραπτή συμφωνία η οποία διαχωρίζει και κατανέμει τον κίνδυνο και τις αμοιβές μιας συναλλαγής ανάμεσα στις εμπλεκόμενες ομάδες. Οι συμβάσεις είναι πολύ σημαντικές, ιδίως στο διεθνές εμπόριο, διότι συχνά οι εμπλεκόμενες ομάδες εδρεύουν σε διαφορετικές χώρες και υπόκεινται σε διαφορετικούς νομικούς κανόνες, οι οποίοι επηρεάζουν το σχηματισμό και την απόδοση της σύμβασης. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, απαιτείται προσεκτική διαπραγμάτευση και σχεδιασμός ενός τέτοιου εγγράφου - ειδικά οι όροι που ορίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της κάθε πλευράς.

180 € 17
07
Νοε
2019

07-11-2019 6:00 pm - 19-11-2019 9:15 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
528 €

Developing Supply Strategies

Μαθετε πως να επιλέγετε και να χρησιμοποιείτε τη πιο κατάλληλη στρατηγική (τροπό διαχείρισης) ανάλογα με τον κάθε τύπο αγορών/προμηθειών του χαρτοφυλακίου σας, και σε ποιά items/εισροές, και πως θα πρέπει να προγραμματίσετε τον χρόνο σας και την ενέργεία σας, ώστε να μεγιστοποιήσετε την προστιθέμενη αξία που δημιουργεί  το τμήμα Προμηθειών και τα savings που επιτυγχάνει.

528 € 8
13
Νοε
2019

13-11-2019 10:00 am - 14-11-2019 5:00 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
395 €

Maritime Shipping Procurement Seminar

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου πραγματοποιείται με φυσική παρουσία για τα στελέχη της Αττικής και σε μορφή E-Learning  για την υπόλοιπη Ελλάδα και την Κύπρο

This 16hr Seminar will show you how to save up to 15-20% on your yearly direct spend of operating supplies (e.g. stores, lubricants, maintance, repair and operating items and services) by applying innovative cost reduction strategies across the supply chain. The actual yearly direct spend for a moderate sized fleet on this category may reach $20-25 million. The management, carrying, wasting and recycling costs are also considerable and may reach a sizable proportion of the above (in the case of ss paint it is equal or larger). The Procurement Department can actively reduce these supply chain cost categories. In our experience, due to supply chain inefficiencies, Ship Owners and Operators of all vessel types (Dry Cargo, Tanker, Dry Bulk and Passenger) can save up to 15-20% ($3-5 million) per year by applying these simple to moderate changes in operating procedures.

395 € 16
21
Νοε
2019

21-11-2019 6:00 pm - 28-11-2019 9:15 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
396 €

 aksiologisi promitheytwn

To Σεμινάριο αυτό θα σας δείξει πως να αξιολογείτε και να προ-εγκρίνετε τους Προμηθευτές των bottleneck και των strategic supply category items της επιχείρησης σας. Των ειδών δηλαδή που είτε είναι κρίσιμα για την απρόσκοπτη λειτουργία ή αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό συνολικής δαπάνης και συγχρόνως μεγάλο προμηθευτικό ρίσκο / επίδραση στη κερδοφορία / διαφοροποίηση για την επιχείρηση σας. Αν η αξιολόγηση είναι θετική τότε ο Προμηθευτής θα προστεθεί στον κατάλογο εγκεκριμένων Προμηθευτών για το συγκεκριμένο supply category και στον κατάλογο για RFx όταν λήγει ή δημιουργείται μια σχετική σύμβαση.

396 € 8
03
Δεκ
2019

03-12-2019 - 10-12-2019
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
396 €

Selecting Offers

To Σεμινάριο αυτό θα σας μάθει πως να λαμβάνετε και να αξιολογείτε προσφορές απο προμηθευτές. Κατα την διάρκεια του σεμιναρίου καλύπτονται θέματα όπως οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές καταστάσεις για τη λήψη και επιλογή προσφορών, οι οποίες ποικίλουν, από ανεπίσημες διεργασίες ή διεργασίες που αφορούν σε ερωτήσεις και αποκρίσεις, μέχρι επίσημες υποβολές προσφορών και ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces). Επίσης κατά την διάρκεια του σεμιναρίου καλύπτονται θέματα σχετικά με τον θεμιτό αριθμό των υποβληθέντων προσφορών, ανάλογα με τον τύπο της εν λόγω αγοράς.

396 € 8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΑ

July   2019
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31