22
Μαρ
2018

22-03-2018 5:00 pm -9:00 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
Free

Purchasing Fundamentals

 

Entry level σεμινάριο που απευθύνεται σε εργαζόμενους του Τμήματος Προμηθειών με περιορισμένη εργασιακή εμπειρία. Στοχεύει στην επιτάχυνση του ρυθμού απόδοσης τους και της άμεσης συνεισφοράς τους στις επιχειρήσεις, ενώ παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για την ανάπτυξη των θεμελιωδών δεξιοτήτων για την ένταξη τους στις ομάδες των Τμημάτων Προμηθειών. Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν την αξία της συνεισφοράς του Τμήματος Προμηθειών στην Επιχείρηση. Θα μάθουν πως να εκτελούν σωστά την διαδικασία έρευνας πηγών προμηθειών, την διαπραγμάτευση τιμών και όρων και πως να πραγματοποιούν ισχυρές συμφωνίες με τους προμηθευτές. Επίσης δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη επαγγελματικής δεοντολογίας και στην συμμόρφωση με τις βέλτιστες προμηθευτικές διαδικασίες. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι Δωρεάν, στα πλαίσια γνωριμίας με τις υπηρεσίες της Humantec.

23
Απρ
2018

23-04-2018 - 30-04-2018
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
396 €

shutterstock 129636254

Το σεμινάριο έχει σκοπό, να ενημερώσει τα στελέχη και το προσωπικό των επιχειρήσεων για τις αρχές που διέπουν:

  • Το είδος των προϊόντων
  • Των βασικών μεθόδων αποθεματοποίησης
  • Τη διαδικασία λήψης απόφασης του επίπεδου εξυπηρέτησης
  • Των τρόπων αντιμετώπισης παλαιού αποθέματος
  • Tου τρόπου αποθεματοποίησης των υπηρεσιών
  • Του τρόπου αποτίμησης του αποθέματος
  • Του αποθέματος κλεισίματος χρήσης
396 € 8
26
Απρ
2018

26-04-2018 10:00 am -5:00 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
264 €

pricing costing

 

Τo Σεμινάριο αυτό θα σας μάθει πως να αναλύετε τις τιμές και το κόστος των αγοραζόμενων προϊόντων και υπηρεσιών από τους Προμηθευτές και να βλέπετε αν είναι δίκαιες. Οι εξοικονομήσεις δαπανών (cost savings) από αυτές τις αναλύσεις επηρεάζουν άμεσα τις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσεις (Income Statements) των Επιχειρήσεων σας. Η ανάλυση τιμών και η ανάλυση κόστους εφαρμόζονται σε διαφορετικές κατηγορίες ειδών και απαιτούν διαφορετικό βάθος αναλύσεων και ποσότητα πληροφοριών από τους προμηθευτές. Θα τις χρησιμοποιείτε για τη σύγκριση προσφορών, την διενέργεια διαπραγματεύσεων και την σύναψη συμφωνιών με προμηθευτές.

264 € 16
02
Μαϊ
2018

02-05-2018
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
660 €

shutterstock 250751902

 Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα αναλύει το σκοπό και την επίδραση της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των Προμηθειών και του Εφοδιασμού των οργανισμών και περιγράφει τι απαιτείται για τη σωστή δομή και λειτουργία τους, ώστε να αποδώσουν, μέσω της συστηματικής βελτίωσής τους και βάσει αντικειμενικών κριτηρίων απόδοσης, στα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης. Στη διάρκεια του προγράμματος θα αναλυθούν μέσω σειράς πρακτικών ασκήσεων οι σημαντικότεροι δείκτες στοχεύοντας στην άμεση εφαρμογή αυτών από τους συμμετέχοντες, στη δική τους επιχείρηση.

660 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΑ

March   2018
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Go to top