Επόμενα Σεμινάρια

24
Ιουλ
2018

24-07-2018 10:00 am -5:00 pm
Online Webinar
180 €

seminario dioikisi symvasewn

Μάθετε, μεσα απο την παρακολούθηση του 8ωρου, σύγχρονου e-learning σεμιναρίου, πως να προετοιμάζετε και να χειρίζεστε τις συμβάσεις προμηθειών. Σύμβαση είναι μια γραπτή συμφωνία η οποία διαχωρίζει και κατανέμει τον κίνδυνο και τις αμοιβές μιας συναλλαγής ανάμεσα στις εμπλεκόμενες ομάδες. Οι συμβάσεις είναι πολύ σημαντικές, ιδίως στο διεθνές εμπόριο, διότι συχνά οι εμπλεκόμενες ομάδες εδρεύουν σε διαφορετικές χώρες και υπόκεινται σε διαφορετικούς νομικούς κανόνες, οι οποίοι επηρεάζουν το σχηματισμό και την απόδοση της σύμβασης. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, απαιτείται προσεκτική διαπραγμάτευση και σχεδιασμός ενός τέτοιου εγγράφου - ειδικά οι όροι που ορίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της κάθε πλευράς.

180 € 15
04
Σεπ
2018

04-09-2018 10:00 am -5:00 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
180 €

pricing costing

 

Τo Σεμινάριο αυτό θα σας μάθει πως να αναλύετε τις τιμές και το κόστος των αγοραζόμενων προϊόντων και υπηρεσιών από τους Προμηθευτές και να βλέπετε αν είναι δίκαιες. Οι εξοικονομήσεις δαπανών (cost savings) από αυτές τις αναλύσεις επηρεάζουν άμεσα τις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσεις (Income Statements) των Επιχειρήσεων σας. Η ανάλυση τιμών και η ανάλυση κόστους εφαρμόζονται σε διαφορετικές κατηγορίες ειδών και απαιτούν διαφορετικό βάθος αναλύσεων και ποσότητα πληροφοριών από τους προμηθευτές. Θα τις χρησιμοποιείτε για τη σύγκριση προσφορών, την διενέργεια διαπραγματεύσεων και την σύναψη συμφωνιών με προμηθευτές.

180 € 16
11
Σεπ
2018

11-09-2018 10:00 am -5:00 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
180 €

Seminario e procurement

Μείωσε το κόστος των έμμεσων δαπανών μέχρι 20% και το χρόνο των αγοραστικών κύκλων μέχρι 30%. Το Σεμινάριο αυτό θα σας κάνει ειδικούς σε όλο το φάσμα των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στο αντικείμενο των ηλεκτρονικών προμηθειών, τόσο ως προς τα στάδια της διαδικασίας όσο και ως προς το είδος των αγοραζόμενων κατηγοριών που εφαρμόζονται. Θα πραγματοποιηθούν ζωντανές on-line προσομοιώσεις πάνω σε γνωστή πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών.

180 € 16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΑ

July   2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31