Επόμενα Σεμινάρια

21
Μαϊ
2019

21-05-2019 10:00 am -5:00 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
180 €

b2ap3 large AdobeStock 90133595

Η αξιόπιστη και η έγκαιρη τεκμηρίωση των αγοραστικών ενεργειών είναι εχέγγυο επιτυχίας στις προμήθειες. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα προγματοποιηθεί με την μορφή workshop επικεντρώνεται σε σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους ανάλυσης πληροφοριών και αναβαθμίζει την αποτελεσματικότητα των στελεχών εφοδιασμού. Ο εισηγητής θα καλύψει βασικές έννοιες και άριστες πρακτικές σε θέματα αναλύσεων τιμών και κόστους, ανάλυσης αγορών(market analysis) και ανάλυσης ευκαιριών και θα παρουσιάσει πρακτικές ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων.

180 € 18
23
Μαϊ
2019

23-05-2019 10:00 am -5:15 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
180 €

Preparing the Contract

Το σεμινάριο έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στον τομέα των συμβάσεων. Σύμβαση είναι μια γραπτή συμφωνία η οποία διαχωρίζει και κατανέμει τον κίνδυνο και τις αμοιβές μιας συναλλαγής ανάμεσα στις εμπλεκόμενες ομάδες.Οι συμβάσεις είναι πολύ σημαντικές, ιδίως στο διεθνές εμπόριο, διότι συχνά οι εμπλεκόμενες ομάδες εδρεύουν σε διαφορετικές χώρες και υπόκεινται σε διαφορετικούς νομικούς κανόνες, οι οποίοι επηρεάζουν το σχηματισμό και την απόδοση της σύμβασης. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, απαιτείται προσεκτική διαπραγμάτευση και σχεδιασμός ενός τέτοιου εγγράφου - ειδικά οι όροι που ορίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της κάθε πλευράς.

180 € 18
30
Μαϊ
2019

30-05-2019 10:00 am -5:00 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
180 €

Selecting Offers

To Σεμινάριο αυτό θα σας μάθει πως να λαμβάνετε και να αξιολογείτε προσφορές απο προμηθευτές. Κατα την διάρκεια του σεμιναρίου καλύπτονται θέματα όπως οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές καταστάσεις για τη λήψη και επιλογή προσφορών, οι οποίες ποικίλουν, από ανεπίσημες διεργασίες ή διεργασίες που αφορούν σε ερωτήσεις και αποκρίσεις, μέχρι επίσημες υποβολές προσφορών και ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces). Επίσης κατά την διάρκεια του σεμιναρίου καλύπτονται θέματα σχετικά με τον θεμιτό αριθμό των υποβληθέντων προσφορών, ανάλογα με τον τύπο της εν λόγω αγοράς.

180 € 18
06
Ιουν
2019

06-06-2019 10:00 am -5:00 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
180 €

Istock Clipart

Η ευρεία κατανόηση των νομικών όρων που εφαρμόζονται στην διοίκηση εφοδιασμού, αποτελεί απαραίτητο συστατικό των γνώσεων των στελεχών των Προμηθειών. Από τον τομέα των business ethics έως τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, η σωστή εφαρμογή του νομικού πλαισίου αποτελεί φλέγον ζήτημα σε όλη την έκταση της αλυσίδας εφοδιασμού. Στόχος του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των νόμων που επηρεάζουν την συνεργασία των στελεχών των Προμηθειών με τους προμηθευτές. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα αποκομίσετε τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να διασφαλίσετε την προσωπική σας προστασία καθώς και της επιχείρησης σας.

180 € 18
13
Ιουν
2019

13-06-2019 10:00 am -5:00 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
180 €

diapragmateyseis gia stelexi promithiwn negotiating

Μάθε τις βασικές αρχές Αποτελεσματικών Διαπραγματεύσεων, εξοικειώσου με τις μεθόδους και τις τεχνικές προετοιμασίας, προγραμματισμού και διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης και να τους μάθε πως να αναπτύσεις και να εφαρμόζεις σύγχρονες στρατηγικές χειρισμού, απλών και σύνθετων διαπραγματευτικών καταστάσεων, με στόχο την πλήρη επίτευξη των επιδιωκόμενων κάθε φορά αποτελεσμάτων.

180 € 17