Επόμενα Σεμινάρια

22
Σεπ
2020

22-09-2020 5:00 pm -9:00 pm
Free

Purchasing Fundamentals

Entry level σεμινάριο που απευθύνεται σε εργαζόμενους του Τμήματος Προμηθειών με περιορισμένη εργασιακή εμπειρία. Στοχεύει στην επιτάχυνση του ρυθμού απόδοσης τους και της άμεσης συνεισφοράς τους στις επιχειρήσεις, ενώ παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για την ανάπτυξη των θεμελιωδών δεξιοτήτων για την ένταξη τους στις ομάδες των Τμημάτων Προμηθειών. Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν την αξία της συνεισφοράς του Τμήματος Προμηθειών στην Επιχείρηση. Θα μάθουν πως να εκτελούν σωστά την διαδικασία έρευνας πηγών προμηθειώντην διαπραγμάτευση τιμών και όρων και πως να πραγματοποιούν ισχυρές συμφωνίες με τους προμηθευτές. Επίσης δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη επαγγελματικής δεοντολογίας και στην συμμόρφωση με τις βέλτιστες προμηθευτικές διαδικασίεςΗ παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι Δωρεάν, στα πλαίσια γνωριμίας με τις υπηρεσίες της Humantec.

8
30
Σεπ
2020

30-09-2020 10:00 am - 07-10-2020 5:00 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
396 €

seminario dioikisi symvasewn

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου πραγματοποιείται αποκλειστικά σε μορφή E-Learning

Μάθετε, μεσα απο την παρακολούθηση του 12ωρου, σύγχρονου e-learning σεμιναρίου, πως να προετοιμάζετε και να χειρίζεστε τις συμβάσεις προμηθειών. Σύμβαση είναι μια γραπτή συμφωνία η οποία διαχωρίζει και κατανέμει τον κίνδυνο και τις αμοιβές μιας συναλλαγής ανάμεσα στις εμπλεκόμενες ομάδες. Οι συμβάσεις είναι πολύ σημαντικές, ιδίως στο διεθνές εμπόριο, διότι συχνά οι εμπλεκόμενες ομάδες εδρεύουν σε διαφορετικές χώρες και υπόκεινται σε διαφορετικούς νομικούς κανόνες, οι οποίοι επηρεάζουν το σχηματισμό και την απόδοση της σύμβασης. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, απαιτείται προσεκτική διαπραγμάτευση και σχεδιασμός ενός τέτοιου εγγράφου - ειδικά οι όροι που ορίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της κάθε πλευράς.

396 € 17
22
Οκτ
2020

22-10-2020 10:00 am -5:00 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
260 €

b2ap3 large AdobeStock 90133595

 Η παρακολούθηση του σεμιναρίου πραγματοποιείται αποκλειστικα σε μορφή E-Learning 

Η αξιόπιστη και η έγκαιρη τεκμηρίωση των αγοραστικών ενεργειών είναι εχέγγυο επιτυχίας στις προμήθειες. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα προγματοποιηθεί με την μορφή workshop επικεντρώνεται σε σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους ανάλυσης πληροφοριών και αναβαθμίζει την αποτελεσματικότητα των στελεχών εφοδιασμού. Ο εισηγητής θα καλύψει βασικές έννοιες και άριστες πρακτικές σε θέματα αναλύσεων τιμών και κόστους, ανάλυσης αγορών(market analysis) και ανάλυσης ευκαιριών και θα παρουσιάσει πρακτικές ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων.

260 € 16
26
Οκτ
2020

26-10-2020 6:00 pm - 09-11-2020 9:15 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
528 €

Managing Logistics in the Supply Chain

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου πραγματοποιείται αποκλειστικά σε μορφή E-Learning

Το σεμινάριο εστιάζει στο Λειτουργικό και Στρατηγικό Management των Logistics και τον ρόλο του Logistics Manager στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ενός οργανισμού. Στο πρόγραμμα αυτό αναλύονται οι πιο σημαντικές πτυχές του Logistics Management συμπεριλαβανομένου των εισαγωγών, της εσωτερικής διανομής, των λειτουργιών προγραμματισμού και δρομολόγησης, της επιλογής διαμεταφορών, της επιλογής εξοπλισμού και συσκευασίας και γενικά της μέτρησης της απόδοσης και του προγραμματισμού βελτιώσεων στην Διαδικασία Logistics.

528 €
10
Νοε
2020

10-11-2020 6:00 pm - 17-11-2020 9:15 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
396 €

Supply Market Analysis

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου πραγματοποιείται αποκλειστικά σε μορφή E-Learning

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν κατά πολύ εντός του ίδιου marketplace, πολλές φορές μέχρι 70% για το κόστος του ίδιου item. H Supply Market Analysis είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για τη μείωση του κόστους,του ρίσκου και για τον εντοπισμό ευκαιριών και καινοτόμων λύσεων. Η σωστή Supply Market Analysis πολλές φορές απαιτεί προσπάθεια και εργατοώρες αλλά η επένδυση σε αυτή μπορεί να σας γλιτώσει πολλά χρήματα. Πρέπει να πραγματοποιείται νωρίς στο Procurement process γιατί αποτελεί τη βάση του strategic sourcing. Το σεμινάριο αυτό θα σας δείξει πως.

396 € 6
11
Νοε
2020

11-11-2020 6:00 pm - 23-11-2020 9:15 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
528 €

Seminario Diaxeirisi Apouematvn

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου πραγματοποιείται αποκλειστικά σε μορφή E-Learning

 Το Σεμινάριο αυτό εξετάζει τη Λειτουργική και Στρατηγική Διοίκηση των αποθεμάτων και το ρόλο του Inventory Management στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Εξηγεί τις πιο σημαντικές παραμέτρους που σχετίζονται με τη Διαχείριση των Αποθεμάτων, από το σχεδιασμό και τη λειτουργία της αποθήκης, την πρόβλεψη της ζήτησης και την τυποποίηση μέχρι την αξιολόγηση των Πρακτικών Διαχείρισης Αποθέματος και τέλος την δημιουργία του Inventory Management Plan.
528 € 4
19
Νοε
2020

19-11-2020 6:00 pm - 26-11-2020 9:15 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
396 €

Developing Supply Strategies

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου πραγματοποιείται αποκλειστικά σε μορφή E-Learning 

Μαθετε πως να επιλέγετε και να χρησιμοποιείτε τη πιο κατάλληλη στρατηγική (τροπό διαχείρισης) ανάλογα με τον κάθε τύπο αγορών/προμηθειών του χαρτοφυλακίου σας, και σε ποιά items/εισροές, και πως θα πρέπει να προγραμματίσετε τον χρόνο σας και την ενέργεία σας, ώστε να μεγιστοποιήσετε την προστιθέμενη αξία που δημιουργεί  το τμήμα Προμηθειών και τα savings που επιτυγχάνει.

396 € 8
25
Νοε
2020

25-11-2020 6:00 pm - 07-12-2020 9:15 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
528 €

Metrisi apodosis promithiwn efodiasmoy seminar

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου πραγματοποιείται αποκλειστικα σε μορφή E-Learning

"You can't manage what you can't measure." - Peter Drucker. To Σεμινάριο αυτό θα σας δείξει πως να μετράτε την απόδοση των Προμηθειών και του Εφοδιασμού στην Επιχείρηση στην οποία εργάζεστε και πως να χρησιμοποιήσετε τις μετρήσεις, για να αυξήσετε την κερδοφορία της. Κατά τη διάρκεια του, θα αναλυθούν οι σημαντικότεροι Supply KPIs.

528 € 3
01
Δεκ
2020

01-12-2020 6:00 pm - 08-12-2020 9:15 pm
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
528 €

 aksiologisi promitheytwn

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου πραγματοποιείται αποκλειστικά σε μορφή E-Learning 

To Σεμινάριο αυτό θα σας δείξει πως να αξιολογείτε και να προ-εγκρίνετε τους Προμηθευτές των bottleneck και των strategic supply category items της επιχείρησης σας. Των ειδών δηλαδή που είτε είναι κρίσιμα για την απρόσκοπτη λειτουργία ή αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό συνολικής δαπάνης και συγχρόνως μεγάλο προμηθευτικό ρίσκο / επίδραση στη κερδοφορία / διαφοροποίηση για την επιχείρηση σας. Αν η αξιολόγηση είναι θετική τότε ο Προμηθευτής θα προστεθεί στον κατάλογο εγκεκριμένων Προμηθευτών για το συγκεκριμένο supply category και στον κατάλογο για RFx όταν λήγει ή δημιουργείται μια σχετική σύμβαση.

528 € 8