Η συνεχής αναζήτηση νέων ικανών προμηθευτών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των καθηκόντων του αγοραστή, ιδίως υπό συνθήκες ανταγωνισμού.