Τα στελέχη εφοδιασμού έχουν καταλυτικό ρόλο στις αγορές παγίων:

Η βάση μιας επιτυχημένης διαπραγμάτευσης δεν βρίσκεται στα διάφορα παιχνίδια που μπορεί να παιχτούν κατά τη διαπραγματευτική διαδικασία αλλά στο σχεδιασμό της διαπραγμάτευσης που συμβαίνει πριν από τη διαπραγμάτευση. Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός χρειάζεται αρκετή δουλειά και στη συνεχεία θα αναλύσουμε εννέα βασικά σημεία αλλά πριν από αυτή την ανάλυση πρέπει να σημειώσουμε τα εξής:

Η χρήση αποτελεσματικών στρατηγικών και κάλου σχεδιασμού θεωρούνται προαπαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων μας σε μια διαπραγμάτευση. Σχεδιάζοντας καλά μια διαπραγμάτευση και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες στρατηγικές μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας, αλλιώς αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη κατά μεγάλο βαθμό.