Μια σύγχρονη τάση του τμήματος μελετών είναι η ανάπτυξη τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων.