Πριν κάνουμε λόγο για την ποιότητα του προμηθευτή, θα πρέπει να ορίσουμε το γενικό όρο "ποιότητα".