Η δημιουργία και η διαχείριση συμβάσεων απαιτούν συγκεκριμένη δομή που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την κοστολόγηση, την αξιοπιστία, τις εγγυήσεις, τους όρους συμφωνίας και τις ρήτρες που προστατεύουν τον αγοραστή χωρίς να αδικούν τον προμηθευτή.