Επόμενα Σεμινάρια

Ανάθεση δραστηριοτήτων σε Τρίτους (Outsourcing)

key-benefits-of-outsourcing-to-the-philippines.jpg

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου πραγματοποιείται με φυσική παρουσία για τα στελέχη της Αττικής και σε μορφή E-Learning  για την υπόλοιπη Ελλάδα και την Κύπρο

Το Σεμινάριο έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Το outsourcing είναι μία διεθνής πρακτική που έχει επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας των  Επιχειρήσεων ενώ έχει παράλληλα φέρει νέα στοιχεία προβληματισμού κυρίως στην διαχείριση του κινδύνου. Σαν αποτέλεσμα της νέας αυτής πρακτικής οι σύγχρονοι Αγοραστές έχουν βρεθεί  αντιμέτωποι με καινούργιες διαδικασίες και απαιτήσεις που οφείλουν να εφαρμόσουν με τον  καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η ανάλυση των στοιχείων αυτών των συμφωνιών, οι απαιτήσεις των εξωτερικών συνεργατών μας και η διαχείριση των πιθανών κινδύνων είναι τα βασικά στοιχεία που θα εξετασθούν κατά την διάρκεια του εν λόγω σεμιναρίου.

Δομή Course:

 • Γιατί αναθέτουμε σε τρίτους, κριτήρια ανάθεσης, επιλογές οutsourcing
 • Η εξέταση των θετικών στοιχείων (benefits) και η διαχείριση των αρνητικών (risks) κατά την ανάθεση σε τρίτους 
 • H εφαρμογή της σωστής στρατηγικής (the right strategy)
 • Βασικοί στόχοι της σύμβασης, αξιολόγηση των κινδύνων, τύποι σύμβασης για την μεταφορά των κινδύνων outsourcing στον προμηθευτή.
 • Σημαντικά άρθρα μιας σύμβασης outsourcing (εμπιστευτικότητα, αποζημιώσεις, εγγυήσεις, αποδοχή)
 • Performance based Contracts
 • Διαπραγματευτικές πρακτικές για την εξασφάλιση του βέλτιστου
  αποτελέσματος
 • Μηχανισμοί υπολογισμού του κόστους για την σωστή τιμολόγηση των ανατιθέμενων υπηρεσιών, τύποι αναπροσαρμογής τιμών σε μακροχρόνιες συμβάσεις ανάθεσης  
 • Η επιλογή του σωστού συνεργάτη
 • Η συστηματική αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων μετά την ανάθεση 

Πληροφορίες Διεξαγωγής

Χρόνος Έναρξης 10-12-2019 10:00 am
Χρόνος Λήξης 10-12-2019 5:00 pm
Θέσεις 18
Κλεισμένες Θέσεις 0
Ελεύθερες Θέσεις 18
Cut off date 09-12-2019
Τιμή 240 €
We are no longer accepting registration for this event

Group Rate

#Registrants Rate/Person( €)
2 220
3 200
240 € 18
Share this event:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΑ

December   2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31