Επόμενα Σεμινάρια

Appraising & Shortlisting Suppliers - Αξιολόγηση Προμηθευτών

aksiologisi promitheytwn

4, 6, 11 & 20/5, 18:00 - 21:15,

Συνολική Διάρκεια 16 Ώρες

To Σεμινάριο αυτό θα σας δείξει πως να αξιολογείτε και να προ-εγκρίνετε τους Προμηθευτές των bottleneck και των strategic supply category items της επιχείρησης σας. Των ειδών δηλαδή που είτε είναι κρίσιμα για την απρόσκοπτη λειτουργία ή αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό συνολικής δαπάνης και συγχρόνως μεγάλο προμηθευτικό ρίσκο / επίδραση στη κερδοφορία / διαφοροποίηση για την επιχείρηση σας. Αν η αξιολόγηση είναι θετική τότε ο Προμηθευτής θα προστεθεί στον κατάλογο εγκεκριμένων Προμηθευτών για το συγκεκριμένο supply category ή στον κατάλογο για RFx όταν λήγει ή δημιουργείται μια σχετική σύμβαση.

Η ικανότητα αξιολόγησης της σχετικής ικανότητας και του βαθμού κινητοποίησης τέτοιων Προμηθευτών για συνεργασία με την εταιρεία σας, θα αποτελέσει μακροπρόθεσμα ισχυρό θεμέλιο για τη δημιουργία παραγωγικών σχέσεων με τους σημαντικούς Προμηθευτές.

Στο Σεμινάριο θα αναλυθούν τα είδη των κριτηρίων που μπορείτε να χρησιμοποιήστε για την αξιολόγηση σας και το πως μπορείτε να εντοπίσετε, να ελέγξετε και εξετάσετε περαιτέρω τους πιο κατάλληλους Προμηθευτές.

Στη συνέχεια θα αναλυθεί η μεθοδολογία βαθμολόγησης των δυνητικών προμηθευτών σύμφωνα με τα κριτήρια που επιλέξατε συμπεριλαμβανομένου της χρηματοοικονομικής θέσεως τους.

Επίσης, θα γίνει επισήμανση των σημείων κλειδιών που πρέπει να ληφθούν υπόψη μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. To Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αναλύει τα παρακάτω θέματα:

 • Πώς να θέσετε κριτήρια αξιολόγησης προσαρμοσμένα στις δικές σας απαιτήσεις
 • Πώς να αναγνωρίσετε τους Προμηθευτές που ταιριάζουν καλύτερα στις Προμηθευτικές ανάγκες σας
 • Πώς να αξιολογήσετε τους Προμηθευτές αυτούς βάσει των κριτηρίων που θέσατε και με χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών και πώς να επιλέξετε αυτούς που θεωρείτε πιο κατάλληλους

Η Αξιολόγηση Προμηθευτών είναι:

 • Ο τρόπος για να αποφασίσετε αν ο Προμηθευτής θα αποδώσει κατά το επιθυμητόν
 • Μία βάση για την ανάπτυξη Λίστας Εγκεκριμένων Προμηθευτών
 • Μια βάση για τη δημιουργία Προγράμματος Βελτίωσης Προμηθευτών
 • Μία βάση για την ανάπτυξη συστήματος Βαθμολόγησης Προμηθευτών
 • Το ξεκίνημα μιας Business Relationship
 • To τι θα πρέπει να ξέρετε όταν αξιολογείτε προμηθευτές εξαρτάται από το τι επιδιώκετε να πετύχετε

Η Αξιολόγηση Προμηθευτών πραγματοποιείται όταν έχετε ένα Purchase Requisition και θέλετε να προετοιμάσετε μια λίστα προμηθευτών οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αποστολή RFx.

Αυτό που ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση του Purchasing & Supply process είναι μια αρχική αξιολόγηση για το αν υπάρχει προοπτική για συνεργασίας χωρίς να εξετάζονται οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης εφοδιαστικής απαίτησης ή το πώς αξιολογείτε κι επιλέγετε μια συγκεκριμένη προσφορά του Προμηθευτή (αυτό καλύπτεται στο Σεμινάριο Αξιολόγηση & Επιλογή Προσφορών). Παρόλα αυτά αν το χρονικό διάστημα, ανάμεσα στην αρχική διάγνωση της ανάγκης και της γνωστοποίησης στους Προμηθευτές, είναι μικρό, μπορεί η Αξιολόγηση Προμηθευτών & Επιλογή Προμηθευτή να γίνει ταυτόχρονα.

Η Αξιολόγηση Προμηθευτών ενδείκνυται επίσης όταν σας προσεγγίζει ένας νέος Προμηθευτής ή αν έχετε εντοπίσει έναν νέο δυνητικό Προμηθευτή για μια παρούσα ή μελλοντική απαίτηση.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 • ΓΙΑΤΙ και ΠΟΤΕ είναι απαραίτητη η Αξιολόγηση ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
 • Ανάπτυξη των 7 - Βημάτων στην Αξιολόγηση Προμηθευτών
 • Κύρια Προβλήματα κατά την Αξιολόγηση Προμηθευτή
 • Ανάπτυξη κι Αξιολόγηση των κύριων Τύπων Σχέσεων με τους Προμηθευτές που μπορούν να επηρεάσουν το Μοντέλο Αξιολόγησης Προμηθευτών
 • Αναγνώριση των 2 - Κυριότερων Διαστάσεων της Διαδικασίας Αξιολόγησης Προμηθευτών
 • Ανάπτυξη των Κύριων Κριτηρίων Αξιολόγησης Προμηθευτών
 • Εφαρμογή και Επιλογή των Καταλληλότερων Κυρίων Κριτηρίων στα 4-QS του Suppliers Positioning Model (Routine – Leverage – Strategic – Bottleneck)
 • Ανάπτυξη και Τρόποι Μέτρησης των 2-Διαστάσεων του Suppliers Positioning Model. Εφαρμογή του Μοντέλου στην Αξιολόγηση Προμηθευτών
 • Ανάπτυξη του Suppliers Motivation Model - Χαρακτηριστικά, Κριτήρια, Μέτρηση
 • Μέθοδος και Κριτήρια “Suppliers Shortlisting”
 • Τελικό Μοντέλο Αξιολόγησης Προμηθευτών

                -  Μετρήσεις

                -  Κριτήρια

                -  Βαρύτητα Κριτηρίων

 • Σύστημα Βαθμολόγησης Κριτηρίων
 • Τελικές Ρυθμίσεις Μοντέλου
 • Οικονομικοί Δείκτες αξιολόγησης Προμηθευτών
 • SWOT Analysis (Strengths – Weaknesses – Risks – Opportunities)
 • Επιλογή κι Ανάπτυξη Προμηθευτή - Εφαρμογή των Μοντέλων

Διεξαγωγή

Η διεξαγωγή του σεμιναρίου πραγματοποιείται στα πλαίσια του 28ου κύκλου σπουδών του προγράμματος πιστοποίησης Certificate in Supply Management. Ημέρες διεξαγωγής 4, 6, 11 & 20/5 απο τις 18:00 εως τις 21:00

Πληροφορίες Διεξαγωγής

Χρόνος Έναρξης 04-05-2020 6:00 pm
Χρόνος Λήξης 20-05-2020 9:15 pm
Θέσεις 8
Κλεισμένες Θέσεις 0
Ελεύθερες Θέσεις 8
Cut off date 04-05-2020 2:00 pm
Τιμή 528 €
Τοποθεσία
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
We are no longer accepting registration for this event

Group Rate

#Registrants Rate/Person( €)
2 478
3 428
528 € 8
  Share this event: