Επόμενα Σεμινάρια

Η Νομική Πλευρά των Συμβάσεων

Istock Clipart

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου πραγματοποιείται με φυσική παρουσία για τα στελέχη της Αττικής και σε μορφή E-Learning  για την υπόλοιπη Ελλάδα και την Κύπρο

Η ευρεία κατανόηση των νομικών όρων που εφαρμόζονται στην διοίκηση εφοδιασμού, αποτελεί προαπαιτούμενο στοιχείο των γνώσεων των στελεχών των Προμηθειών. Από τον τομέα των business ethics έως τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, η σωστή εφαρμογή του νομικού πλαισίου αποτελεί φλέγον ζήτημα σε όλη την έκταση της αλυσίδας εφοδιασμού. Στόχος του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των νόμων που επηρεάζουν την συνεργασία των στελεχών των Προμηθειών με τους προμηθευτές. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα αποκομίσετε τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να διασφαλίσετε την προσωπική σας προστασία καθώς και της επιχείρησης σας.

Δομή Course:

  • Σύνοψη των θεμελιωδών αρχών του νομικού πλαισίου των συμβάσεων, το αστικό δίκαιο, ο Ενιαίος Εμπορικός Κώδικας και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το διεθνές εμπόριο αγαθών (CIGS)
  • Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των στελεχών των Προμηθειών ως εκπρόσωποι της εταιρείας.
  • Μακροχρόνιες Συμβάσεις , Διεθνείς Συμβάσεις
  • Θέματα εφαρμογής των όρων της συμβάσης
  • Χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας κατά των διαδικασία συγγραφής συμβάσεων και οι νομικές επιπτώσεις τους
  • Ανταλλαγή τυποποιημένων εντολών αγορών και πωλήσεων, σύγκριση των διαφόρων προτύπων
  • Αξιολόγηση της σύμβασης: Ποιες οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών μετά την υπογραφή της σύμβασης;
  • Προστασία της εταιρείας από αγωγές υπαιτιότητας που σχετίζονται με το προϊόν
  • Ένδικα μέσα: Επιπτώσεις απο την παραβίαση των όρων της σύμβασης
  • Σύνοψη επιπρόσθετων νόμων που απαιτούν την προσοχή των στελεχών των προμηθειών: Πνευματική Ιδιοκτησία, νομοθεσία περί περιοριστικών συμφωνιών και καταχρήσεων δεσπόζουσας θέσης και άλλοι διεθνείς νόμοι

Πληροφορίες Διεξαγωγής

Χρόνος Έναρξης 06-06-2019 10:00 am
Χρόνος Λήξης 06-06-2019 5:00 pm
Ημερομηνία Έναρξης Εγγραφών 25-04-2019
Θέσεις 18
Κλεισμένες Θέσεις 0
Ελεύθερες Θέσεις 18
Cut off date 06-06-2019
Τιμή 180 €
Τοποθεσία
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
We are no longer accepting registration for this event
180 € 18
Share this event: