Επόμενα Σεμινάρια

Purchasing Fundamentals (Είσοδος Δωρεάν) - Επανάληψη Σεμιναρίου

Purchasing Fundamentals

Entry level σεμινάριο που απευθύνεται σε εργαζόμενους του Τμήματος Προμηθειών με περιορισμένη εργασιακή εμπειρία. Στοχεύει στην επιτάχυνση του ρυθμού απόδοσης τους και της άμεσης συνεισφοράς τους στις επιχειρήσεις, ενώ παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για την ανάπτυξη των θεμελιωδών δεξιοτήτων για την ένταξη τους στις ομάδες των Τμημάτων Προμηθειών.

Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν την αξία της συνεισφοράς του Τμήματος Προμηθειών στην Επιχείρηση. Θα μάθουν πως να εκτελούν σωστά την διαδικασία έρευνας πηγών προμηθειών, την διαπραγμάτευση τιμών και όρων και πως να πραγματοποιούν ισχυρές συμφωνίες με τους προμηθευτές.

Επίσης δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη επαγγελματικής δεοντολογίας και στην συμμόρφωση με τις βέλτιστες προμηθευτικές διαδικασίες. Η εταιρεία μας επαναλαμβάνει την διεξαγωγή του σεμιναρίου ώστε να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση συμμετοχής. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι Δωρεάν, στα πλαίσια γνωριμίας με τις υπηρεσίες της Humantec.

Ανάλυση Σεμιναρίου:

Βασικοί Στόχοι των Αγοραστών

 • Υπολογισμός της Συνεισφοράς της λειτουργίας του Εφοδιασμού στη Κερδοφορία της Επιχείρησης
 • Ποιές οι ανάγκες του Επαγγελματία Αγοραστή
 • Επαγγελματική γνώση και Προσωπικές Δεξιότητες

Ο Προμηθευτικός Κύκλος

 • Βέλτιστες Πρακτικές των Προμηθειών
 • Τα βασικά στοιχεία του RFQ
 • Η σημασία της Εντολής Αγοράς
 • On Time Delivery
 • Πληρωμή και Όροι Διακανονισμού

Επιλογή Προμηθευτών

 • Πηγές Πληροφοριών για την Έυρεση Προμηθευτών
 • Αξιολόγηση πιθανών Πηγών Προμηθειών
 • Αξιολόγηση Προμηθευτών

Κόστος

 • Συνολικό Κόστος
 • Μείωση Τιμών
 • Κόστος Μεταφοράς
 • Όροι Διακανονισμού
 • Σταθερό και Μεταβλητά Κόστη
 • Εργατικό Κόστος και Κόστος Υλικών
 • Διαχείριση της Αύξησης Τιμών

Επαγγελματική Δεοντολογία στις Προμηθευτικές Σχέσεις

 • Πως αντιμετωπίζουμε Προτάσεις Δώρων - Παροχές
 • Διεθνείς Σχέσεις
 • Κώδικες Δεοντολογίας
 • Εταιρική Πολιτική

Πληροφορίες Διεξαγωγής

Χρόνος Έναρξης 01-03-2019 5:00 pm
Χρόνος Λήξης 01-03-2019 9:00 pm
Θέσεις 31
Κλεισμένες Θέσεις 31
Ελεύθερες Θέσεις 0
Cut off date 28-02-2019
Τιμή Free
We are no longer accepting registration for this event
Share this event:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΑ

February   2019
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28