Επόμενα Σεμινάρια

Contract Preparation

seminario dioikisi symvasewn

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου πραγματοποιείται με φυσική παρουσία για τα στελέχη της Αττικής και σε μορφή E-Learning  για την υπόλοιπη Ελλάδα και την Κύπρο

Μάθετε, μεσα απο την παρακολούθηση του 8ωρου, σύγχρονου, e-learning σεμιναρίου, πως να προετοιμάζετε και να χειρίζεστε τις συμβάσεις προμηθειών. Σύμβαση είναι μια γραπτή συμφωνία η οποία διαχωρίζει και κατανέμει τον κίνδυνο και τις αμοιβές μιας συναλλαγής ανάμεσα στις εμπλεκόμενες ομάδες. Οι συμβάσεις είναι πολύ σημαντικές, ιδίως στο διεθνές εμπόριο, διότι συχνά οι εμπλεκόμενες ομάδες εδρεύουν σε διαφορετικές χώρες και υπόκεινται σε διαφορετικούς νομικούς κανόνες, οι οποίοι επηρεάζουν το σχηματισμό και την απόδοση της σύμβασης. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, απαιτείται προσεκτική διαπραγμάτευση και σχεδιασμός ενός τέτοιου εγγράφου - ειδικά οι όροι που ορίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της κάθε πλευράς.

Ανάλυση Σεμιναρίου:

 • Χαρακτηριστικά ενός Καλού Συμβολαίου/Σύμβασης
 • Οι Υποχρεώσεις του Αγοραστή και Πωλητή στο πλαίσιο ενός Συμβολαίου/Σύμβασης
 • Προετοιμασία και Χαρακτηριστικά Διεθνών Συμβολαίων/Συμβάσεων
 • Περιγραφή των 3-κυριοτέρων Διεθνών Νομικών Συστημάτων
 • Ανάλυση της σχέσης “Είδος Συμβολαίου” με τα 4-QS του Suppliers Positioning Model (Routine – Leverage – Strategic – Bottleneck)
 • Χαρακτηριστικά Συμβολαίων στο “Ψηφιακό” Περιβάλλον
 • Προετοιμασία Συμβάσεων/Συμβολαίων. Χαρακτηριστικά και Όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στους εξειδικευμένους Τύπους Αγορών:
     I. Spot Contract
     II. Call-off Contract
     III. Fixed Contract
     IV. Partnerships
     V. Joint Venture
 • Ανάλυση της επίδρασης του επιλεγμένου Τύπου Σύμβασης/Συμβολαίου με την Στρατηγική Εφοδιασμού, και την Σχέση με τους Προμηθευτές
 • Aνάπτυξη των Όρων Συμβολαίου/Συμβάσεων:
     I. Transfer of Cost
     II. Transfer of Risk
 • Αξιολόγηση και Επιλογή του κατάλληλου τρόπου Πληρωμής
 • Αναγνώριση και Αξιολόγηση των Κινδύνων των Συμβολαίων/Συμβάσεων
 • Νομοθεσία-Επιλογή Σχετικής Νομοθεσία

Πληροφορίες Διεξαγωγής

Χρόνος Έναρξης 07-11-2019 10:00 am
Χρόνος Λήξης 07-11-2019 5:00 pm
Θέσεις 18
Κλεισμένες Θέσεις 1
Ελεύθερες Θέσεις 17
Cut off date 06-11-2019 12:00 pm
Τιμή 180 €
Τοποθεσία
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
We are no longer accepting registration for this event

Group Rate

#Registrants Rate/Person( €)
2 170
3 160
180 € 17
  Share this event: