Επόμενα Σεμινάρια

Measuring and Evaluating Performance - Μέτρηση Απόδοσης του Procurement

Metrisi apodosis promithiwn efodiasmoy seminar

Το Τμήμα Αγορών κι Εφοδιασμού πρέπει να λειτουργήσει μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στις Αγορές Εφοδιασμού και στη χώρα στην οποία λειτουργεί.

 

Τα εσωτερικά συστήματα της λειτουργίας - οι διαδικασίες κι οι άνθρωποι – τα οποίοι επηρεάζονται από τους εξωτερικούς παράγοντες, παράγουν μια σειρά εκροών όπως π.χ.  μια σειρά εντολών αγοράς, τα αποτελέσματα των οποίων θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των εσωτερικών πελατών και κριτήρια όπως η ποιότητα, η έγκαιρη παράδοση, η αξιοπιστία των παραδόσεων κι η εξοικονόμηση των resources. Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι εστιασμένη σε δύο επίπεδα: το πρώτο επίπεδο εστιάζεται στην εσωτερική λειτουργία των Αγορών & Εφοδιασμού και στους ανθρώπους και σε δεύτερο επίπεδο στην επίδραση των εξωτερικών παραγόντων.

 

Η Αξιολόγηση της απόδοσης είναι θεμελιώδες κομμάτι της διοικητικής διαδικασίας. Ο σκοπός της μέτρησης της απόδοσης των συστημάτων εφοδιασμού είναι να γίνει κατανοητή και "μετρήσιμη" η συγκεκριμένη λειτουργία με απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση της.

 

Συγκεκριμένα η μέτρηση της απόδοσης βοηθάει:

 • Στην κατανόηση του επιπέδου ικανοποίησης εσωτερικών & εξωτερικών πελατών
 • Στην καταγραφή των παραγόντων που δημιουργούν προβλήματα
 • Στην εστίαση της προσοχής στις περιοχές που πραγματικά έχουν προτεραιότητα κατά τη διερεύνηση των προβλημάτων
 • Στην αναγνώριση νέων προσεγγίσεων για τη βελτίωση της απόδοσης
 • Στην πραγματοποίηση διορθωτικών ενεργειών
 • Στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων
 • Στην ανάπτυξη βελτιωμένων σχέσεων με πελάτες και προμηθευτές
 • Στην αναγνώριση των αναγκαίων οργανωτικών αλλαγών και απαραιτήτων πόρων για τη βελτίωση της απόδοσης
 • Στην αναγνώριση του προσωπικού και των ομάδων με υψηλή ή χαμηλή απόδοση και την αναγνώριση για εκπαιδευτικές ανάγκες ή άλλες ενέργειες
 • Στην κινητοποίηση ατόμων για να προσπαθήσουν στο μέγιστο βαθμό.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πρακτικές συμβουλές για την αναγκαιότητα και τον τρόπο αξιολόγησης της απόδοσης, θα προταθούν “World Class” KPIs (Key Performance Indicators) για την αποτελεσματική μέτρηση των λειτουργιών, καθώς επίσης και πρακτικοί τρόποι εφαρμογής στην καθημερινή λειτουργία της Επιχείρησης.

 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης ποικιλία παραδειγμάτων από συγκεκριμένες μετρήσεις που θα μπορέσουν είτε να χρησιμοποιηθούν ως υποδείγματα ή να υιοθετηθούν εξ ολοκλήρου προκειμένου να μετρηθεί η απόδοση του Συστήματος Εφοδιασμού του Οργανισμού στον οποίο εργάζονται.  

 

Δομή Σεμιναρίου: 

Εισαγωγή

 • Γιατί πρέπει να αξιολογείται η απόδοση
 • Χαρακτηριστικά ενός καλού συστήματος αξιολόγησης
 • To Behavioral Impact ενός συστήματος αξιολόγησης

Η Διαδικασία Μέτρησης της Απόδοσης και το framework του μοντέλου

 • Η διαχείριση της διαδικασίας Μέτρησης της Απόδοσης
 • Αντικειμενικοί Εφοδιαστικοί Στόχοι
 • Το φάσμα της Μέτρησης & Αξιολόγησης
 • Το μοντέλο μέτρησης της απόδοσης των Αγορών & Εφοδιασμού
 • Η απόδοση σε σχέση με τα αποτελέσματα
 • Η απόδοση σε σχέση με τους εσωτερικούς παράγοντες
 • Η απόδοση σε σχέση με τους εξωτερικούς παράγοντες
 • Συμπέρασμα κι εστίαση στους Προμηθευτές

Δείκτες Απόδοσης και Στόχοι

 • Εισαγωγή
 • Δείκτες
 • Στοχοθεσία
 • Υποδείγματα Δεικτών και Στόχων
 • Η αξιολόγηση της απόδοσης του Προμηθευτή

Η Εφαρμογή των Μετρήσεων και των Αξιολογήσεων

 • Εισαγωγή
 • Η Συλλoγή των Δεδομένων μέτρησης
 • Η Ανάλυση και Ερμηνεία των Δεδομένων
 • Η επικοινωνία και ανάδραση των μετρήσεων της απόδοσης
 • Συμπέρασμα

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση κι Ανάλυση των 50 κυριότερων Δεικτών Μέτρησης (World Class KPIs) των Συστημάτων Εφοδιασμού και Προμηθειών

 

Διεξαγωγή:

15, 17 Απριλιού & 6 Μαΐου απο τις 18.00 έως τις 21.15

Πληροφορίες Διεξαγωγής

Χρόνος Έναρξης 15-04-2019 6:00 pm
Χρόνος Λήξης 06-05-2019 9:15 pm
Θέσεις 9
Κλεισμένες Θέσεις 1
Ελεύθερες Θέσεις 8
Cut off date 06-05-2019
Τιμή 396 €
Τοποθεσία
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
Pl. Ir. Politechniou 18, Kifisia 145 64, Greece
Humantec Purchasing & Supply Management Consultants
396 € 8
Share this event:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΑ

February   2019
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28