Επόμενα Σεμινάρια

Preparing the Contract - Προετοιμασία Συμβάσεων

Preparing the Contract

Το σεμινάριο έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τους συμμετεχόντων στον τομέα των συμβάσεων. Σύμβαση είναι μια γραπτή συμφωνία η οποία διαχωρίζει και κατανέμει τον κίνδυνο και τις αμοιβές μιας συναλλαγής ανάμεσα στις εμπλεκόμενες ομάδες.Οι συμβάσεις είναι πολύ σημαντικές, ιδίως στο διεθνές εμπόριο, διότι συχνά οι εμπλεκόμενες ομάδες εδρεύουν σε διαφορετικές χώρες και υπόκεινται σε διαφορετικούς νομικούς κανόνες, οι οποίοι επηρεάζουν το σχηματισμό και την απόδοση της σύμβασης. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, απαιτείται προσεκτική διαπραγμάτευση και σχεδιασμός ενός τέτοιου εγγράφου - ειδικά οι όροι που ορίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της κάθε πλευράς.

Ανάλυση Σεμιναρίου:

  • Υποχρεώσεις Αγοραστών & Πωλητών
  • Supply Strategy & Προετοιμασία Συμβάσεων, Κύρια Συμβατικά Θέματα, Σημεία προσοχής σε Διεθνείς Συμβάσεις Αγορών/Εφοδιασμού, Συμβάσεις σε online environment   
  • Spot & Regular Trading Contracts
  • Call-Off & Fixed Contracts
  • Partnership & Joint Venture Contracts
  • Transfer of Risk & Incoterms
  • Μέθοδοι Πληρωμών
  • Μη εκπλήρωση Συμβατικών Υποχρεώσεων & Πως να αποφευχθεί
  • Δικαιοδοσία, Σχετική Νομοθεσία & Επίλυση Διαφορών

Πληροφορίες Διεξαγωγής

Χρόνος Έναρξης 01-11-2018 10:00 am
Χρόνος Λήξης 01-11-2018 5:00 pm
Ημερομηνία Έναρξης Εγγραφών 19-10-2018
Θέσεις Unlimited
Κλεισμένες Θέσεις 0
Cut off date 31-10-2018
Τιμή 180 €
We are no longer accepting registration for this event
180 €
Share this event: