Lambros Laios

Lambros Laios

Academic Advisor at Humantec: 5-2016 to Present

URL Ιστότοπου: http://www.linkedin.com/in/llaios

Aπαγορεύεται η δημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή στο σύνολο ή μερικώς του παρόντος έργου, με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και εν γένει κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, χωρίς τη προηγούμενη γραπτή άδεια της Humantec.

Πώς η Διοίκηση Εφοδιασμού αυξάνει τα έσοδα: 

Στα αρχικά στάδια ανάπτυξης της βιομηχανικής παραγωγής, κυρίαρχο μέσο παραγωγής ήταν η εργασία, εφόσον τα προϊόντα παράγονταν από τα χέρια των τεχνητών.

Η διοίκηση εφοδιασμού (supply management) στοχεύει στον καλύτερο συντονισμό και στην ελαχιστοποίηση του ολικού κόστους των εισροών.

Είναι φανερό ότι ο Σχεδιασμός και η Διαχείριση ενός Διεθνούς Δικτύου Εφοδιασμού απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις.

Μια αγορά στο επιχειρησιακό περιβάλλον ακολουθεί κατά κανόνα τέσσερις φάσεις – ομάδες ενεργειών.

Υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι τα στελέχη εφοδιασμού διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο στην προμήθεια των παγίων (κεφαλαιουχικού εξοπλισμού).