Lambros Laios

Lambros Laios

Academic Advisor at Humantec: 5-2016 to Present

URL Ιστότοπου: http://www.linkedin.com/in/llaios

Μια επιχείρηση αποφασισμένη να ακολουθήσει πορεία παγκοσμιοποίησης των πηγών προμήθειάς της, πρέπει να επιλέξει τον κατάλληλο δίαυλο για τον ομαλό εφοδιασμό της.

Η χάραξη σωστής στρατηγικής στο χώρο του εφοδιασμού και η συνεπακόλουθη λήψη των σχετικών αποφάσεων εφαρμογής αυτής προϋποθέτει τη συλλογή πληροφοριών.

Οι παράγοντες που οδήγησαν μεγάλες επιχειρήσεις να μετακινηθούν, από τις ανεπτυγμένες αγορές του δυτικού κόσμου, σε χώρες χαμηλού κόστους είναι ποικίλοι.

Το Διαδίκτυο παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις για καλύτερη και αποτελεσματικότερη διοίκηση του εφοδιασμού.

Για την ιδιοκατασκευή ενός είδους, ιδιαίτερη βαρύτητα μπορεί να έχουν ο Έλεγχος της Παραγωγής και ο Έλεγχος της Ποιότητας.

Δύο παράγοντες υπερισχύουν όταν εξετάζεται η Απόφαση Αγοράς ή Ιδιοκατασκευής: το κόστος ιδιοκτησίας και η διαθεσιμότητα της παραγωγικής δυναμικότητας.

Η μελέτη και η λήψη αποφάσης για αγορά ή ιδιοκατασκευή αποτελεί ένα από τα καίρια στρατηγικά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η λειτουργία των αγορών.