Μια σύγχρονη τάση του τμήματος μελετών είναι η ανάπτυξη τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων.

Το ολικό κόστος ενός υλικού ή μιας υπηρεσίας δε μπορεί να εξεταστεί μεμονωμένα, αλλά σε συνάρτηση με την αξία για τον τελικό πελάτη ή και τον χρήστη.

Όσοι δεν μαθαίνουν από τα λάθη του παρελθόντος είναι καταδικασμένοι να τα επαναλάβουν: To Purchasing πριν φτάσει στη σημερινή μορφή του Supply Management υπέστη μια δαρβινική εξέλιξη 150 χρόνων. Σε αυτή την περίοδο έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές. Όσο πιο γρήγορα καταλάβει ένας Manager «που είμαστε σήμερα» και «πως φτάσαμε εδώ» τόσο μεγαλύτερο θα είναι το προβάδισμα που θα έχει από αυτούς που ξαναεφευρίσκουν τον τροχό από την αρχή.

Στο Purchasing Week αυτής της εβδομάδας σας παρουσιάζουμε το θεμελιώδες άρθρο του Peter Kraljic, Director του Dusseldorf office της McKinsey & Co Inc. στο Harvard Business Review του Σεπτεμβρίου 1983. Στο άρθρο αυτό ο Kraljic παρουσίασε για πρώτη φορά το framework που θα αποτελούσε την πιο δημοφιλή θεωρία παγκοσμίως για την ανάλυση και την διαχείριση των δαπανών, αλλά και γενικά του κόστους μιας επιχείρησης.

 

Σχεδόν 40 χρόνια μετά, όχι μόνο εξακολουθεί να αποτελεί το κύριο εργαλείο των Supply Managers αλλά αποτελεί και βάση περεταίρω έρευνας και καινοτομιών και σε συναφείς επιστήμες όπως το Managerial Accounting.