Οι Buyers χειρίζονται με διαφορετικό τρόπο την καθε κατηγορία δαπανών/ειδών της επιχείρησης ανάλογα το ποσοστό που αντανακλά επι της συνολικής δαπάνη της επιχείρησης και το ρίσκο. Η κάθε κατηγορία απαιτεί διαφορετικό είδος σύμβασης, διαπραγμάτευσης, λήψης προσφορών κτλ.

Πέρα από τη δαπάνη αυτή καθεαυτή, για κάθε αγοραζόμενο είδος θα πρέπει να εξεταστεί η σημασία του είδους για την επιχείρηση.

Η σωστή και έγκαιρη πληροφόρηση είναι απαραίτητη προκειμένου το τμήμα εφοδιασμού να σχεδιάσει και να προγραμματίσει τις δραστηριότητές του.

Δύο είναι τα μεγέθη που καθορίζουν την απόδοση μιας διεργασίας τόσο από την πλευρά του οργανισμού όσο και από την πλευρά του τελικού αποδέκτη της προστιθέμενης αξίας της εκροής (πελάτης): O χρόνος και το αβεβαιότητα (volatility).

Στο Purchasing Week αυτής της εβδομάδας σας παρουσιάζουμε το θεμελιώδες άρθρο του Peter Kraljic, Director του Dusseldorf office της McKinsey & Co Inc. στο Harvard Business Review του Σεπτεμβρίου 1983. Στο άρθρο αυτό ο Kraljic παρουσίασε για πρώτη φορά το framework που θα αποτελούσε την πιο δημοφιλή θεωρία παγκοσμίως για την ανάλυση και την διαχείριση των δαπανών, αλλά και γενικά του κόστους μιας επιχείρησης.

 

Σχεδόν 40 χρόνια μετά, όχι μόνο εξακολουθεί να αποτελεί το κύριο εργαλείο των Supply Managers αλλά αποτελεί και βάση περεταίρω έρευνας και καινοτομιών και σε συναφείς επιστήμες όπως το Managerial Accounting.