Η δημιουργία και η διαχείριση συμβάσεων απαιτούν συγκεκριμένη δομή που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την κοστολόγηση, την αξιοπιστία, τις εγγυήσεις, τους όρους συμφωνίας και τις ρήτρες που προστατεύουν τον αγοραστή χωρίς να αδικούν τον προμηθευτή.

Η έγκυρη και η έγκαιρη πληροφόρηση είναι προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία κάθε επιχείρησης.

Αναμφισβήτητα, η ικανοποίηση των πελατών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση των επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις κι οι οργανισμοί ολοένα περισσότερο χρησιμοποιούν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες στον συναγωνισμό τους για το ποια θα επικρατήσει στην αγορά

Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα: Ανάγκασε τις εταιρείες να δουν με μια έντονη ματιά τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, να επικεντρωθούν στους προβληματισμούς που προκύπτουν από ορισμένα σημαντικά ζητήματα και να ανακαλύψουν την πραγματική αιτία τυχόν ανεπαρκειών.

Καθώς καθορίζετε τον προϋπολογισμό σας για το προσεχές έτος, είναι μια καλή ευκαιρία να δείτε εκ νέου τους προμηθευτές σας και να εξετάσετε αν η σχέση που έχετε αναπτύξει αποδίδει ακόμα για σας.

Πως να προσδώσετε αξία στον οργανισμό σας με το να αναπτύξετε συνεργασίες εντός κι εκτός αυτού:

Οι περισσότεροι Διευθυντές Εφοδιασμού αντιλαμβάνονται ότι η διοίκηση προμηθευτών απαιτεί τη δημιουργία και διατήρηση καλών σχέσεων συνεργασίας μαζί τους, ενόσω ταυτόχρονα αποφεύγουν ελευθερίες που μπορεί να επιτρέψουν στον προμηθευτή να δράσει οπορτουνιστικά ή να παρακωλύσει/καθυστερήσει το έργο του οργανισμού.

Ανάλογα με τον τύπο και το αντικείμενο της σύμβασης ο διαχειριστής αναλαμβάνει και κάποιες αρμοδιότητες Διοίκησης Ποιότητας.

Με την ανάληψη της ευθύνης, ο διαχειριστής της σύμβασης μελετά τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών και καταρτίζει ένα πρόγραμμα διαχείρισής της.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ανάθεση έργων ή άλλων δραστηριοτήτων σε τρίτους εκτός της επιχείρησης αποτελεί εγχείρημα με πολλούς κινδύνους.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events