Η συγκέντρωση των ταξιδιωτικών λειτουργιών σε μια επιχείρηση εξασφαλίζει έναν πιο αποτελεσματικό διαχειριστικό έλεγχο των σχετικών εξόδων.

Σε ένα Περιοδικό Σύστημα Αναθεώρησης, η ανασκόπηση της κατάστασης του αποθέματος γίνεται σε σταθερά «προγραμματισμένα» χρονικά διαστήματα Δ.

Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα: Ανάγκασε τις εταιρείες να δουν με μια έντονη ματιά τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, να επικεντρωθούν στους προβληματισμούς που προκύπτουν από ορισμένα σημαντικά ζητήματα και να ανακαλύψουν την πραγματική αιτία τυχόν ανεπαρκειών.

Ένα από τα πιο σημαντικά μειονεκτήματα του μοντέλου υπολογισμού της οικονομικής ποσότητας παραγγελίας είναι η παραδοχή της σταθερής ζήτησης.

Το Κόστος Μεταφερόμενου Αποθέματος είναι πρόσθετο κόστος διατήρησης που εξαρτάται από την ποσότητα του αποθέματος που βρίσκεται σε μεταφορά.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events