Ο όρος Process Selection αναφέρεται στην επίλογη του τύπου/δομής οργάνωσης των διεργασιών ανάλογα με τα επιθυμητά επίπεδα προσφοράς/ζήτησης και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας.