Τα στελέχη εφοδιασμού έχουν καταλυτικό ρόλο στις αγορές παγίων:

Είναι φανερό ότι ο Σχεδιασμός και η Διαχείριση ενός Διεθνούς Δικτύου Εφοδιασμού απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις.

Οι αρχές των συστημάτων ώθησης μπορούν να εφαρμοστούν στα Αποθέματα Διανομής ή στα αποθέματα που τηρούνται από τους λιανοπωλητές και τα κέντρα διανομής.

Οι επιχειρήσεις κι οι οργανισμοί ολοένα περισσότερο χρησιμοποιούν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες στον συναγωνισμό τους για το ποια θα επικρατήσει στην αγορά

Τα προβλήματα εφαρμογής των συστημάτων ERP δεν σχετίζονται με το λογισμικό.

Η διαχείριση της ζήτησης θα μπορούσε να οριστεί ως η τέχνη του να τοποθετείς το σωστό απόθεμα στο σωστό κατάστημα τη σωστή στιγμή.

Πρόκειται για ένα αρκετά εύκολο και γρήγορο πρότυπο επιχειρησιακού σχεδίου για τον ταχύτατο σχεδιασμό της επιχείρησής σας, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεων, το στρατηγικό σχεδιασμό τους, τους προγραμματισμούς πωλήσεων αλλά και τον καθοδηγούμενο από την αγορά επιχειρησιακό σχεδιασμό τους.

Η βάση μιας επιτυχημένης διαπραγμάτευσης δεν βρίσκεται στα διάφορα παιχνίδια που μπορεί να παιχτούν κατά τη διαπραγματευτική διαδικασία αλλά στο σχεδιασμό της διαπραγμάτευσης που συμβαίνει πριν από τη διαπραγμάτευση. Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός χρειάζεται αρκετή δουλειά και στη συνεχεία θα αναλύσουμε εννέα βασικά σημεία αλλά πριν από αυτή την ανάλυση πρέπει να σημειώσουμε τα εξής:

Πέρα από τις ποσότητες ζήτησης των αγοραζόμενων ειδών, τα στελέχη εφοδιασμού πρέπει να προβλέψουν και τη διαθεσιμότητά τους.

Η ΠροσαρμοσμένηΕκθετική Μέθοδος εφαρμόζεται όταν παρατηρείται συστηματική διακύμανση της ζήτησης.

Η Μέθοδος Σταθμικού Μέσου Όρου έχει πολλές ομοιότητες με τη μέθοδο κινητού μέσου όρου.

Οι Τεχνικές Πρόβλεψης διακρίνονται συνήθως σε δυο κατηγορίες, ήτοι στην ανάλυση παλινδρόμησης και στις χρονοσειρές.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events