Οι διαπραγματεύσεις απειλούνται, όταν ο αγοραστής δεν έχει προβλέψει με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει τις πιθανές διαφωνίες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η διαπραγματευτική στρατηγική αναφέρεται στην προσπάθεια του αγοραστή και του πωλητή προκειμένου να οδηγηθούν σε μια εποικοδομητική συνεργασία.

Ο σχεδιασμός του διαπραγματευτικού κύκλου είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, οργάνωση και ικανότητα αξιολόγησης διαφόρων πληροφοριών και παραμέτρων.

Το στέλεχος εφοδιασμού πρέπει να κατανοεί ότι μέσω της διαπραγματεύσης εξασφαλίζονται οφέλη για την επιχείρηση πέρα από την εξασφάλιση χαμηλών τιμών.

Οι διαπραγματεύσεις Αγορών είναι ένα μέρος της τέχνης, ένα μέρος της επιστήμης.

Αν είστε καινούριος στις διαπραγματεύσεις ή θεωρείτε ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη διαδικασία, παρακάτω θα βρείτε τα βήματα, τα οποία θα πρέπει να αποφύγετε.

Οι διαπραγματεύσεις είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής και παρόλο που κάποιοι άνθρωποι φαίνονται να είναι γεννημένοι διαπραγματευτές η διαπραγμάτευση είναι μια επιδεξιότητα την οποία μπορεί να κάποιος να αναπτύξει.

Ο στόχος του συγκεκριμένου άρθρου είναι να εξηγήσουμε πως η διαπραγματευτική διαδικασία αλλάζει όταν στην διαπραγμάτευση εμπλέκονται παραπάνω από δυο μέρη ή ομάδες, πως αλλάζει η δυναμική της διαπραγμάτευσης και πως μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο μπορεί να επιτευχτεί μια πιθανή συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών.

Μέχρι στιγμής στην συγκεκριμένη σειρά άρθρων για τις διαπραγματεύσεις θεωρούσαμε ότι τα διαπραγματευόμενα μέρη δεν είχαν διαπραγματευτεί ποτέ μεταξύ τους στο παρελθόν.

Η διαπραγματευτική ισχύς είναι κάτι που όλοι οι διαπραγματευτές επιθυμούν να έχουν στην κατοχή τους σε μια διαπραγμάτευση, θέλουν να ξέρουν πως μπορούν να ασκήσουν πίεση στη αντίπαλη πλευρά ώστε να δει τα πράγματα από την δική τους οπτική και τελικά να πάρουν αυτό που θέλουν από την διαπραγμάτευση.

Στην ουσία η διαπραγμάτευση είναι μια μορφή διαπροσωπικής επικοινωνίας. Οι επικοινωνιακές διαδικασίες, λεκτικές και μη, είναι κρίσιμες για την επίτευξη των διαπραγματευτικών στόχων καθώς και για την επίλυση συγκρούσεων.

Μέχρι στιγμής έχουμε δει πως αντιλαμβανόμαστε τις πληροφορίες, πως τις φιλτράρουμε, πως είναι πιθανό να παραμορφωθούν και πως τις πλαισιώνουμε. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε τον τρόπο που οι διαπραγματευτές χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για να πάρουν αποφάσεις κατά την διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας.