Ο Προϋπολογισμός των Άμεσων Εργατικών αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού δαπανών παραγωγής και καταρτίζεται ξεχωριστά.

Ο Προϋπολογισμός Υλικών αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού δαπανών της παραγωγής.

Tα ετήσια προγράμματα και οι Προϋπολογισμοί αποτελούν μια ποσοτική έκφραση των εταιρικών στόχων.

Πέρα από τη δαπάνη αυτή καθεαυτή, για κάθε αγοραζόμενο είδος θα πρέπει να εξεταστεί η σημασία του είδους για την επιχείρηση.

Η σωστή και έγκαιρη πληροφόρηση είναι απαραίτητη προκειμένου το τμήμα εφοδιασμού να σχεδιάσει και να προγραμματίσει τις δραστηριότητές του.

Αναμφίβολα σε κάθε επιχείρηση ο προγραμματισμός των μελλοντικών δραστηριοτήτων και o έλεγχος των δαπανών αποτελούν κρίσιμες δραστηριότητες.

Όσοι δεν μαθαίνουν από τα λάθη του παρελθόντος είναι καταδικασμένοι να τα επαναλάβουν: To Purchasing πριν φτάσει στη σημερινή μορφή του Supply Management υπέστη μια δαρβινική εξέλιξη 150 χρόνων. Σε αυτή την περίοδο έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές. Όσο πιο γρήγορα καταλάβει ένας Manager «που είμαστε σήμερα» και «πως φτάσαμε εδώ» τόσο μεγαλύτερο θα είναι το προβάδισμα που θα έχει από αυτούς που ξαναεφευρίσκουν τον τροχό από την αρχή.