Τα INCOTERMS είναι πρότυποι όροι που χρησιμοποιούνται ευρέως στις διάφορες πράξεις αγοραπωλησίας μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών από διάφορες χώρες.

Αναμφίβολα, ο εντοπισμός και η επιλογή ικανών προμηθευτών από χώρες του εξωτερικού αποτελεί μια κρίσιμη συνιστώσα του εφοδιασμού.

Η χάραξη επιχειρησιακής πολιτικής στα ζητήματα που σχετίζονται με πληρωμές σε ξένο νόμισμα εμπίπτει στις αρμοδιότητες του τμήματος οικονομικών υπηρεσιών.

Οι διαφορές στις Πνευματικές και Πολιτιστικές Αξίες μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τις επιχειρηματικές σχέσεις.

Μια επιχείρηση αποφασισμένη να ακολουθήσει πορεία παγκοσμιοποίησης των πηγών προμήθειάς της, πρέπει να επιλέξει τον κατάλληλο δίαυλο για τον ομαλό εφοδιασμό της.

Η χάραξη σωστής στρατηγικής στο χώρο του εφοδιασμού και η συνεπακόλουθη λήψη των σχετικών αποφάσεων εφαρμογής αυτής προϋποθέτει τη συλλογή πληροφοριών.

Οι παράγοντες που οδήγησαν μεγάλες επιχειρήσεις να μετακινηθούν, από τις ανεπτυγμένες αγορές του δυτικού κόσμου, σε χώρες χαμηλού κόστους είναι ποικίλοι.

Με τα λειτουργικά κόστη να αυξάνονται και τις πωλήσεις να μειώνονται, ο παγκόσμιος προμηθευτής καφέ υιοθέτησε ένα σχέδιο – τριών σημείων για να βελτιώσει την απόδοση της αλυσίδας εφοδιασμού, να μειώσει τα κόστη και να προετοιμαστεί καλύτερα για το μέλλον.

Το Κόστος Μεταφερόμενου Αποθέματος είναι πρόσθετο κόστος διατήρησης που εξαρτάται από την ποσότητα του αποθέματος που βρίσκεται σε μεταφορά.

Η λειτουργία της μεταφοράς στοχεύει στη διαθεσιμότητα των προϊόντων στο σωστό χρόνο και στο σωστό τόπο (time and place utility).

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events