Η ανάλυση των τιμών και του κόστους των αγοραζόμενων εισροών αποτελεί μια κρίσιμη δραστηριότητα των τμημάτων εφοδιασμού.

Στις εμπορικές επιχειρήσεις η σημασία του εφοδιασμού είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events