Οι στατιστικές μέθοδοι πρόβλεψης αποτελούν τη βάση για τον προγραμματισμό της ζήτησης.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events