Η σωστή και έγκαιρη πληροφόρηση είναι απαραίτητη προκειμένου το τμήμα εφοδιασμού να σχεδιάσει και να προγραμματίσει τις δραστηριότητές του.