Στις συμβάσεις πώλησης συναντώνται κάποιοι επιπλέον όροι με γνώμονα τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών αγοράς.