Πρόκειται για ένα αρκετά εύκολο και γρήγορο πρότυπο επιχειρησιακού σχεδίου για τον ταχύτατο σχεδιασμό της επιχείρησής σας, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεων, το στρατηγικό σχεδιασμό τους, τους προγραμματισμούς πωλήσεων αλλά και τον καθοδηγούμενο από την αγορά επιχειρησιακό σχεδιασμό τους.