Η βασική υπόθεση της Καμπύλης Μάθησης είναι η σχέση χρόνου-ποσότητας παραγωγής.