Οι αρχές των συστημάτων ώθησης μπορούν να εφαρμοστούν στα Αποθέματα Διανομής ή στα αποθέματα που τηρούνται από τους λιανοπωλητές και τα κέντρα διανομής.

Εκτός από τις συνιστώσες που σχετίζονται με το κόστος απόκτησης και χρήσης ενός υλικού, σημαντική είναι και η εξέταση του εσωτερικού κόστους ενός προμηθευτή

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events