Με τη μέθοδο κοστολόγησης που βασίζεται σε δραστηριότητες, η κατανομή των έμμεσων δαπανών σχετίζεται ευθέως με τις δραστηριότητες που τις δημιουργούν.

Ο όρος Process Selection αναφέρεται στην επίλογη του τύπου/δομής οργάνωσης των διεργασιών ανάλογα με τα επιθυμητά επίπεδα προσφοράς/ζήτησης και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events