Οι διαπραγματεύσεις είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής και παρόλο που κάποιοι άνθρωποι φαίνονται να είναι γεννημένοι διαπραγματευτές η διαπραγμάτευση είναι μια επιδεξιότητα την οποία μπορεί να κάποιος να αναπτύξει.

Η διαχείριση μιας σύμβασης ξεκινά από το αρχικό στάδιο της κατάρτισής της. Ωστόσο, θα δοθεί έμφαση στις Πρακτικές Καλής Διαχείρισης.