Βασικός παράγοντας της Αποτελεσματικότητας ενός Συστήματος M.R.P. είναι η συχνότητα της ενημέρωσης.

Εκτός από τις συνιστώσες που σχετίζονται με το κόστος απόκτησης και χρήσης ενός υλικού, σημαντική είναι και η εξέταση του εσωτερικού κόστους ενός προμηθευτή

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events