Η αξιολόγηση σημαντικών προμηθευτών είναι χρήσιμο να συμπληρώνεται με μια ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).

Η αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των ενεργών και των δυνητικών προμηθευτών εντάσσεται στις αρμοδιότητες των στελεχών εφοδιασμού.

Σε πολλές περιπτώσεις, ένας δυνητικός προμηθευτής είναι εμφανώς καταλληλότερος από τους ανταγωνιστές του, οπότε η επιλογή είναι σχετικά απλή.

Τα κριτήρια επιλογής πρέπει να απορρέουν από την περιγραφή των τεχνικών και εμπορικών απαιτήσεων για την κάθε κατηγορία υλικού.

Η συνεχής αναζήτηση νέων ικανών προμηθευτών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των καθηκόντων του αγοραστή, ιδίως υπό συνθήκες ανταγωνισμού.

Στις σύγχρονες επιχειρήσεις η αξιολόγηση και η επιλογή προμηθευτών αποτελούν ίσως την πιο σημαντική δραστηριότητα των στελεχών εφοδιασμού.

Όλα τα στελέχη που εργάζονται στον χώρο των Αγορών γνωρίζουν πόσο εκνευριστικό είναι να συνεργάζονται με έναν όχι και τόσο καλό προμηθευτή.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events