Παγκοσμιοποίηση των Πηγών Προμήθειας - Ινδία, Βραζιλία & Νότια Αφρική

Η Ινδία αποτελεί αναδυόμενη οικονομική δύναμη, που αναμένεται να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία τον 21ο αιώνα.

Σε αντίθεση με την Κίνα που επικεντρώθηκε στη βιομηχανία, η Ινδία οφείλει την επιτυχία της στον τομέα παροχής υπηρεσιών. Οι τρεις τομείς παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι υπερισχύουν στις προτιμήσεις των στελεχών εφοδιασμού των πολυεθνικών επιχειρήσεων, είναι το λογισμικό, οι τηλεπικοινωνίες και η εργασία.

 

Η διείσδυση της Ινδίας στη διεθνή αρένα ξεκίνησε το 1991 μετά από πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για ιδιωτικοποιήσεις και άνοιγμα στις διεθνείς αγορές. Η βιομηχανία λογισμικού και οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες μέσω διαδικτύου αναπτύχθηκαν με ταχείς ρυθμούς. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε η ινδική κυβέρνηση, η διαφθορά και η γραφειοκρατία εξακολουθούν να αποτελούν τα μεγαλύτερα προβλήματα της οικονομίας της Ινδίας. Μολονότι επιτρέπεται η δημιουργία διεθνών επιχειρήσεων, οι διαδικασίες για τη σύστασή τους παραμένουν αργές και πολύπλοκες.
Η Ινδία παρουσιάζει μεγάλη γεωπολιτική ποικιλία, καθώς συγκροτείται διοικητικά από 25 πολιτείες με 25 αναγνωρισμένες γλώσσες. Πολλοί Ινδοί είναι γνώστες της αγγλικής γλώσσας αν και περίπου το 70% του πληθυσμού ομιλεί Hindi. Κάποιες περιοχές έχουν αναπτυχθεί από οικονομικής και τεχνολογικής άποψης, ωστόσο άλλες υστερούν σημαντικά. Περισσότερο ανεπτυγμένη είναι η δυτική πλευρά της χώρας, ιδιαίτερα πόλεις όπως η Mumbai, η Pune και η Bangalore.

 

Αναμφίβολα κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία των πρωτοβουλιών των πολυεθνικών επιχειρήσεων στον τομέα παροχής υπηρεσιών είναι η αφθονία εργατικού δυναμικού. Η ανάπτυξη, ιδιαίτερα των τομέων που αφορούν στις υπηρεσίες λογισμικού, τηλεπικοινωνιών και εξυπηρέτησης πελατών οφείλεται στους εξής λόγους:

 

  • Η Ινδία, λόγω της προηγούμενης σχέσης της με την Αγγλία, παραμένει μια χώρα με μεγάλη εξοικείωση με την αγγλική γλώσσα.
  • Μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει καλή εκπαίδευση.
  • Για λόγους αύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους και σε μια προσπάθεια εξεύρεσης διεξόδων για μείωση του εργατικού κόστους, πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της πληροφορικής τεχνολογίας επεκτάθηκαν στην Ινδία. Οι επιχειρήσεις αυτές αποτέλεσαν υποδείγματα για άλλες παρόμοιες.
  • Αρκετοί Ινδοί από επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας του εξωτερικού επαναπατρίζονται προκειμένου να απασχοληθούν σε παρόμοιες εργασίες στη χώρα τους.

 

Εκτός από το λογισμικό και την πληροφορική τεχνολογία, μια περιοχή που παρουσιάζει άνθηση στην Ινδία είναι τα κέντρα κλήσεων. Για παράδειγμα, όταν οι πελάτες καλούν έναν οργανισμό με έδρα τις ΗΠΑ για να ζητήσουν τεχνική υποστήριξη, γίνεται εκτροπή της κλήσης στην Ινδία. Ο πελάτης έχει ουσιαστικά τη ψευδαίσθηση ότι επικοινωνεί με ένα τεχνικό στις ΗΠΑ, ενώ στην πραγματικότητα η τεχνική υποστήριξη προέρχεται από την Ινδία. Οι απασχολούμενοι στα κέντρα κλήσεων αποκτούν αμερικάνικα ονόματα. Ορισμένες μάλιστα επιχειρήσεις εφαρμόζουν προγράμματα εκπαίδευσης, ώστε οι Ινδοί υπάλληλοί τους να ομιλούν με αμερικανική προφορά. Έτσι, ένας πελάτης αμερικανικής τράπεζας, κάτοχος πιστωτικής κάρτας, μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις για το λογαριασμό του, και ο απασχολούμενος στο κέντρο κλήσης, έχοντας πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του πελάτη, είναι σε θέση να εκτελέσει όλες τις εντολές του, ακριβώς όπως και ο απασχολούμενος σε κέντρο κλήσης των ΗΠΑ. Η διαφορά της ώρας (12h) μπορεί να θεωρηθεί ως πλεονέκτημα, διότι εύκολα εξασφαλίζεται 24ωρη λειτουργία λόγω ακριβώς της πληθώρας εργατικού δυναμικού που διαθέτει η Ινδία.

 

Η Ινδία είναι μια χώρα με πλούσια ιστορία και παραδόσεις. Τα στελέχη εφοδιασμού που επιδιώκουν συνεργασίες στην Ινδία πρέπει να είναι εξοικειωμένα με τα τοπικά έθιμα και τη γλώσσα της περιοχής. Για την αποφυγή προβλημάτων με τους κρατικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες, είναι ενδεδειγμένη η χρησιμοποίηση ενός Ινδού συνεργάτη, ο οποίος να γνωρίζει τις γλωσσικές διαλέκτους, τις διαδικασίες, τους νόμους και τα έθιμα κάθε περιοχής.

 

 Sxhma 7.6 Analysh SWOT phgwn efodiasmoy Indias

 

Σχήμα 7.6: Ανάλυση SWOT πηγών εφοδιασμού Ινδίας

 

Η Βραζιλία αποτελεί το μεγαλύτερο εξαγωγέα αγροτικών προϊόντων προς την ΕΕ. Παρά το μέγεθός της, καταλαμβάνει τη 10η θέση στη γενική κατάταξη των εμπορικών εταίρων της ΕΕ, η οποία είναι και ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής της. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Κρατών Mercosur, μαζί με την Αργεντινή, τη Βενεζουέλα, την Παραγουάη, την Ουρουγουάη και άλλα κράτη της Ν. Αμερικής, που επιδιώκει σκοπούς ανάλογους με αυτούς της ΕΕ. Η Βραζιλία, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αποτελεί σημαντική πηγή εφοδιασμού χαμηλού κόστους για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ. Μέχρι το 1994, η οικονομια της ήταν εξαιρετικά ασταθής. Στην αρχή εκείνης της περιόδου, η τότε κυβέρνηση προχώρησε στην εφαρμογή ενός εκτεταμένου προγράμματος μεταρρυθμίσεων, το οποίο, εκτός όλων των άλλων, επέβαλε την εισαγωγή ενός νέου νομίσματος, του Real, το οποίο αποσυνδέθηκε από το δολάριο των ΗΠΑ. Παρότι η χώρα έχασε μέρος της αγοραστικής της δύναμης λόγω υποτίμησης του νέου νομίσματος, κατόρθωσε να ενισχύσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητά της και να δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας. Μετέπειτα, το 2003, ελήφθη μια νέα, εξίσου πολιτικά δύσκολη απόφαση που αφορούσε στην αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της, επιφέροντας θετικά αποτελέσματα στην οικονομια της χώρας και αναδεικνύοντας τη Βραζιλία ως μια ασφαλή επιλογή για διεθνείς επιχειρηματικές συνεργασίες και εγκατάσταση ξένων επιχειρήσεων.

 

Ως πηγή εφοδιασμού, η Βραζιλία διαθέτει τα εξής πλεονεκτήματα:

 

  • Διαθέτει άφθονους φυσικούς πόρους, όπως υψηλής ποιότητας χάλυβα, βωξίτη και πετρέλαιο, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται η τοπική αγορά από τυχόν παγκόσμιες ελλείψεις. Αναπτύχθηκε, επίσης, σε μεγάλο βαθμό η βιομηχανία πετροχημικών και επεξεργασίας χάλυβα.
  • Λόγω του κλίματος, ευνοείται ιδιαίτερα η αγροτική παραγωγή πολλών ειδών, όπως η σόγια, το ζαχαροκάλαμο και οι φυτείες παραγωγής ξυλείας.
  • Η ηλεκτρική της ενέργεια είναι φθηνή και άφθονα παραγόμενη κυρίως από υδροηλεκτρικά έργα.
  • Λόγω βιώσιμης παραγωγής και διανομής αιθανόλης, πλέον του 80% των ιδιωτικών αυτοκινήτων δεν εξαρτώνται από ορυκτά καύσιμα.
  • Το εργατικό κόστος στη Βραζιλία παραμένει σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, παρά τις αυξήσεις που συντελέστηκαν, ανερχόμενο κατά μέσο όρο στο ποσό των 200$ ανά μήνα.

 

Η Βραζιλία έχει καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή και εξαγωγή σιδηρομεταλλεύματος, χαρτοπολτού καθώς και φρούτων και λαχανικών. Λόγω της εγκατάστασης παραγωγικών μονάδων πολλών μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών (π.χ. VW, FIAT και GM), δημιουργήθηκε ένας σημαντικός αριθμός τοπικών επιχειρήσεων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους για την κατασκευή των απαιτούμενων εξαρτημάτων. Παράλληλα, αναπτύχθηκε βιομηχανική κουλτούρα και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό (εργάτες, τεχνικοί και μηχανικοί) για τη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων. Η επιχειρηματική φιλοσοφία της Βραζιλίας είναι αρκετά συγγενής με αυτή των δυτικών χωρών.

 

Ένα επιπρόσθετο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας αυτής έναντι των αναδυόμενων πηγών εφοδιασμού της Ασίας είναι η κοντινή απόσταση με τις ΗΠΑ και οι παραπλήσιες χρονικές ζώνες. Το κόστος μεταφοράς είναι αρκετά χαμηλότερο τόσο σε σχέση με τις ΗΠΑ όσο και με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ενώ συγχρόνως αποφεύγονται διαδρομές μέσω επικίνδυνων θαλάσσιων διόδων όπως ο κόλπος του Aden.

 

Παρά το γεγονός ότι οι επενδύσεις σε υποδομές είναι μεγάλες, παραμένουν σοβαρά προβλήματα, όπως συμφόρηση σε λιμάνια, αεροδρόμια και οδικά δίκτυα αλλά και καθυστερήσεις κατά τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων με αποτέλεσμα την επαύξηση του ολικού κόστους μεταφοράς. Σε ορισμένους βιομηχανικούς κλάδους, η δυναμικότητα είναι περιορισμένη με συνέπεια σοβαρά προβλήματα στην τροφοδοσία των συνεργαζόμενων μεγάλων επιχειρήσεων μαζικής παραγωγής στις ΗΠΑ, ενώ σε άλλα τμήματα της βιομηχανίας παρατηρούνται τεχνολογικές ελλείψεις (π.χ. σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων) διότι δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς η τοπική τεχνογνωσία.

 

 Sxhma 7.7 Analysh SWOT phgwn efodiasmoy Vrazilias

 

Σχήμα 7.7: Ανάλυση SWOT πηγών εφοδιασμού Βραζιλίας

 

Ανάλογα με τις δυνατότητες του υποψήφιου αγοραστή, η ανάπτυξη πηγών εφοδιασμού στη Βραζιλία μπορεί να επιτευχθεί είτε με τη βοήθεια μιας εξειδικευμένης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών είτε με τη χρήση ειδικού αγοραστή εγκατεστημένου στη χώρα ή με την δημιουργία εντός της ίδιας της επιχείρησης μιας διεύθυνσης διεθνών αγορών. Λόγω των εμποδίων που αναφέρθηκαν προηγουμένως, είναι αναγκαία η παρουσία τοπικών αγοραστών, οι οποίοι θα επιλέγουν, πιστοποιούν και ελέγχουν τους τοπικούς προμηθευτές και τη διακίνηση των εμπορευμάτων.

 

Η Νότια Αφρική διαθέτει την ισχυρότερη οικονομία σε όλη την Αφρικανική Ήπειρο και αποτελεί το μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ΕΕ στην περιοχή αυτή. Στον κύριο όγκο εξαγωγών της, εκτός από βασικές πρώτες ύλες, έχουν σταδιακά περιληφθεί και βιομηχανικά προϊόντα. Μέχρι το 1990, η χώρα ήταν κοινωνικά διασπασμένη λόγω των φυλετικών διακρίσεων. Μετά το 1994, μπήκαν τα θεμέλια για την οικονομική της ανάπτυξη. Η τότε κυβέρνηση αντιμέτωπη με το δίλημμα μεταξύ μιας απόφασης για ανακατανομή του πλούτου και του σχεδιασμού συνολικής οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, επέλεξε το δεύτερο. Οι επενδύσεις στις υποδομές και η υιοθέτηση σχετικών στρατηγικών είχαν θετικά αποτελέσματα. Παραδοσιακά, η Νότια Αφρική ήταν μια σημαντική πηγή εφοδιασμού μετάλλων για βιομηχανική χρήση.

 

Τα χημικά προϊόντα από τα διυλιστήρια και από άλλες εγκαταστάσεις αντιπροσωπεύουν το 5% του ακαθάριστου προϊόντος της χώρας. Εντούτοις, η κυβέρνηση προχώρησε στη θέσπιση ισχυρών κινήτρων (π.χ. ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές, ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, επιστροφή δασμών και φόρων κατανάλωσης) με απώτερο στόχο την περαιτέρω ενθάρρυνση επενδύσεων, καινοτομιών και δημιουργίας θέσεων εργασίας στους κλάδους της παραγωγής φαρμάκων, αγροχημικών, λογισμικού, κλωστοϋφαντουργίας, προϊόντων ξύλου και τροφίμων. Η ευνοϊκή ισοτιμία του rand κατέστησε τη χώρα μια άκρως ελκυστική αγορά για τα αγοραστικά στελέχη των ξένων επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι συντελεστές κόστους των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του εργατικού κόστους, παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

 

Ένας σημαντικός κλάδος της οικονομιας της Νοτίου Αφρικής είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία αντιπροσωπεύει το 7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Με την υποστήριξη κυβερνητικού προγράμματος, δημιουργήθηκαν τρία βιομηχανικά συμπλέγματα παραγωγής αυτοκινήτων, στο Gauterg, το East Cape και στο Kwazulu-Natal αντιστοίχως τα οποία, εκτός των κατασκευαστών τελικών προϊόντων (π.χ. Ford, Nissan, Toyοta και VW), περιλαμβάνουν μεγάλους υποκατασκευαστές και προμηθευτές (π.χ. Denso, Lear, Bosch και Continental). Για την ενίσχυση των παραπάνω υποδομών, στη χώρα έχει αναπτυχθεί ικανός αριθμός εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού, τεχνολογιών και συναφών υπηρεσιών.

 

Η Νότια Αφρική είναι παγκόσμια πηγή εφοδιασμού για μέταλλα της ομάδας της πλατίνας, τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή καταλυτών αυτοκινήτων. Λόγω των μεγάλων αποθεμάτων της σε χρώμιο, παράγονται μεγάλες ποσότητες ανοξείδωτου χάλυβα. Η χώρα επίσης διαθέτει μεγάλα αποθέματα μαγνήσιου και χρυσού.

 

Τα μεγαλύτερα προβλήματα της Νοτίου Αφρικής, ως πηγής εφοδιασμού, σχετίζονται με τη μεταφορά και τα lοgistics. Η θέση της στο νοτιότερο τμήμα της Αφρικής εξασφαλίζει καλή πρόσβαση για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ασίας, ενώ συγχρόνως λειτουργεί ως πύλη για άλλες χώρες της Αφρικής μέσω των σιδηροδρομικών γραμμών της που επεκτείνονται στις γειτονικές χώρες, ωστόσο η απόσταση από τις ανεπτυγμένες αγορές είναι αρκετά μεγάλη. Η μεταφορά εντός των ορίων της επικράτειάς παρουσιάζει δυσκολίες. Αν και υπάρχει οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο για την εξυπηρέτηση των αναγκών των τριών βιομηχανικών συμπλεγμάτων που αναφέρθηκαν, το δίκτυο μεταφορών παραμένει ελλιπές.

 

Παρά τις εξελίξεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι ελλείψεις σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό συνεχίζουν να είναι ουσιώδεις. Αν και η αυτοκινητοβιομηχανία είναι σε θέση να εκπαιδεύει το απαιτούμενο προσωπικό, οι ελλείψεις σε τεχνικό και εργατικό προσωπικό δεν καλύπτουν τις αυξανόμενες ανάγκες της βιομηχανικής παραγωγής.

 

Η ανάπτυξη πηγών εφοδιασμού στη Νότιο Αφρική μπορεί να διευκολυνθεί μέσω των τοπικών επιχειρήσεων που εξειδικεύονται σε θέματα εφοδιασμού, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, των διαφορετικών επιχειρηματικών πρακτικών, της νομοθεσίας και της τοπικής νοοτροπίας που παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες. Περαιτέρω, ο ρόλος τους μπορεί να συνίσταται στον εντοπισμό κατάλληλων τοπικών προμηθευτών, στη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στις εγκαταστάσεις τους και στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ αγοραστή και προμηθευτή.

 

 Sxhma 7.8 Analysh SWOT phgwn efodiasmoy N. Afrikhs

 

Σχήμα 7.8: Ανάλυση SWOT πηγών εφοδιασμού N. Αφρικής

 

Πηγή: Διοίκηση Εφοδιασμού, Λάμπρος Λάιος, Πειραιάς 2010

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Webinar - Incoterms 2020
14-07-2020 10:00 am