Supply Management

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι η αγορά ενός σημαντικού παγίου συνιστά μια άκρως σημαντική για την επιχείρηση απόφαση.
Το σχήμα 21.2 παρουσιάζει τα βασικά βήματα της διαδικασίας απόκτησης νέων παγίων (ή αντίστοιχα τη…
Υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι τα στελέχη εφοδιασμού διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο στην προμήθεια των παγίων…
Η βασική υπόθεση της Καμπύλης Μάθησης είναι η σχέση χρόνου-ποσότητας παραγωγής.
Με τη μέθοδο κοστολόγησης που βασίζεται σε δραστηριότητες, η κατανομή των έμμεσων δαπανών σχετίζεται ευθέως…
Το έμμεσο κόστος περιλαμβάνει κάθε κατηγορία κόστους, πλην του κόστους υλικών και εργασίας που σχετίζεται…
Η ανάλυση κόστους είναι μια διαδικασία διάσπασης μιας προσφοράς σε επιμέρους συνιστώσες και ανάλυσης της…
Η τεχνική της Ανάλυσης Γραφικών Παραστάσεων,βοηθά να ανιχνευθούν συσχετίσεις και τάσεις τιμών.
Η ανάλυση τιμών αφορά ουσιαστικά στη συγκριτική ανάλυση της τιμής μιας συγκεκριμένης προσφοράς με τις…
Η ανάλυση των τιμών και του κόστους των αγοραζόμενων εισροών αποτελεί μια κρίσιμη δραστηριότητα των…