Οι Eπικρατέστερες Tάσεις στο Supply Chain Management

Οι επιχειρήσεις κι οι οργανισμοί ολοένα περισσότερο χρησιμοποιούν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες στον συναγωνισμό τους για το ποια θα επικρατήσει στην αγορά

Ταυτόχρονα οι δαπάνες και οι άλλες δραστηριότητες αυτού του τομέα βρίσκονται σε ανάκαμψη.

 

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία και στις διαδικασίες στις εταιρείες αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι η αριστεία στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι ευρύτατα αποδεκτή σαν ένα από τα στοιχεία της συνολικής στρατηγικής μιας επιχείρησης και ότι η αύξηση της αξίας της για τους πελάτες δεν είναι ένα ζήτημα που απασχολεί μόνο τη διοίκηση αλλά όλα τα στελέχη της επιχείρησης.

 

Η αλλαγή που υφίσταται ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις βλέπουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες συνεχώς αυξάνεται. Εξετάστε πως η εταιρεία σας βλέπει τη δική της αλυσίδα εφοδιασμού και σκεφτείτε τις απαντήσεις που θα δίνατε αν κάποιος σας απηύθυνε τις παρακάτω ερωτήσεις:

 

 • Η ηγεσία της εταιρείας σας βλέπει την εφοδιαστική αλυσίδα σαν το στρατηγικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα;
 • Αν όχι, έχετε σκεφτεί να κάνετε outsourcing την εφοδιαστική σας αλυσίδα;
 • Είναι οι ικανότητες αντοχής της εφοδιαστικής σας αλυσίδας γνωστές και κατανοητές από την ηγεσία της εταιρείας σας;
 • Αν όχι, πως επηρεάζουν την ανάπτυξη, το κέρδος και την εξυπηρέτηση των πελατών;

 

Η HUMANTEC εργάζεται από κοινού με τις μεγαλύτερες βιομηχανικές, εμπορικές και παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεις και τις βοηθά να κατευθύνουν τις προκλήσεις με τις οποίες συνεχώς έρχονται αντιμέτωπες. Από την εμπειρία μας που προκύπτει από τη συνεργασία με τις παραπάνω επιχειρήσεις στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, των καταναλωτικών προϊόντων και αυτών της τελευταίας τεχνολογίας και τέλος των διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων, έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 6 είναι συνολικά οι κυριότερες τάσεις που προκαλούν σημαντικό αντίκτυπο και τυχόν αλλαγές στο σχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην απόδοσή της:

 

1η τάση: Σχεδιασμός της Ζήτησης
2η τάση: Παγκοσμιοποίηση
3η τάση: Αυξανόμενος ανταγωνισμός και πιέσεις για καλύτερες τιμές
4η τάση: Outsourcing
5η τάση: Μειωμένοι και πιο περίπλοκοι κύκλοι ζωής προϊόντων
6η τάση: Στενότερη συνεργασία με τους προμηθευτές

 

1η τάση – Ο Σχεδιασμός της Ζήτησης θέτει τα όρια

 

Καθώς οι πηγές και οι ικανότητες για παραγωγή έχουν αυξηθεί, πολλές εταιρείες έχουν απομακρυνθεί από την ιδέα του να επικεντρώνονται οι προσπάθειές τους στο σχεδιασμό παραγωγής σε επίπεδο εργοστασίου και ολοένα και περισσότερο υιοθετούν πολιτικές επικεντρωμένες στη ζήτηση προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να την επηρεάσουν και να τη διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά. Σκεφτείτε σε τι είστε καλοί να πουλάτε, να κατασκευάζετε, να παραδίδετε, και ευθυγραμμίστε τη δυναμική των πωλήσεών σας με το παραπάνω σκεπτικό, κάτι το οποίο θα σας βοηθήσει περισσότερο να υιοθετήσετε ένα μοντέλο καθοδηγούμενο από τη ζήτηση. Αυτή η προσέγγιση με βάση τη ζήτηση μπορεί να αποδειχθεί σημαντικός αρωγός στην προσπάθεια μιας εταιρείας να δημιουργήσει μια πελατοκεντρική πολιτική χωρίς όμως να θυσιάζεται η αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της. Εν τέλει, μια προσέγγιση επικεντρωμένη στη ζήτηση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά το σχεδιασμό της ζήτησης και τις προσπάθειες για διοίκησή της και να βοηθήσει συνολικά στη μείωση των δαπανών αλλά και στις προσπάθειες για καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

 

shutterstock 212888158-1Τα ανεπτυγμένα συστήματα σχεδιασμού της ζήτησης και οι σωστές στρατηγικές μπορούν επίσης να βοηθήσουν να αποκαλυφθούν δεδομένα και να ανευρεθούν τάσεις που τυχόν υποθάλπονται στα πληροφοριακά συστήματα των εταιρειών. Η HUMANTEC LLC παροτρύνει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να διεξάγουν μια ευρεία ανασκόπηση ζήτησης εσωτερικά σε όλο τον οργανισμό για να συγκεντρωθούν με αυτόν τον τρόπο πληροφορίες από όλα τα τμήματα του οργανισμού.

 

Οι στόχοι κατόπιν τίθενται για να επικρατήσει ομοφωνία σχετικά με το τι θα πουληθεί κάθε μήνα για κάθε γραμμή παραγωγής ή κατηγορία αλλά και σχετικά με τα προκύπτοντα έσοδα από τις παραπάνω πωλήσεις. Φυσικά, το κίνητρο για τη διαδικασία της ανασκόπησης της ζήτησης είναι η συνεχιζόμενη βελτίωση των προβλέψεων ακριβείας.

 

Σημαντικό για την επιτυχία κάθε ανασκόπησης της ζήτησης είναι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου των πωλήσεων, του marketing, των οικονομικών, της ανάπτυξης των προϊόντων και της εφοδιαστικής αλυσίδας να συμφωνούν σε έναν κοινό Σχεδιασμό της Ζήτησης. Είναι σημαντικό για όλους τους συμμετέχοντες να συζητούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση των πελατών όπως είναι τα νέα αγαθά ή τα προϊόντα που έχουν αποσυρθεί από την αγορά, τους ανταγωνιστές ή τις συνθήκες της αγοράς, τα συνολικά σχέδια ζήτησης και τα σχετιζόμενα προκύπτοντα έσοδα από τις πωλήσεις. Όταν η ζήτηση προϊόντων κι υπηρεσιών γίνει γνωστή, οι πληροφορίες ενσωματώνονται μέσα στο Σχέδιο της Ζήτησης.

 

Ο σχεδιασμός της Ζήτησης είναι μια βασική εισροή στη μεγάλη διαδικασία των πωλήσεων και στο σχεδιασμό της λειτουργίας της επιχείρησης και μπορεί να έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στις οδηγίες για τη δημιουργία νέων προϊόντων, στον προγραμματισμό των αποθεμάτων και στη διοίκηση τους, στην εξυπηρέτηση των πελατών, στην αποτελεσματικότητα του προγραμματισμού προμηθειών και στις στρατηγικές προμηθειών. Με τους πελάτες μας συχνά καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο Σχεδιασμός της Ζήτησης είναι συχνά "εξαρτημένος" στην οργανωτική δομή της εταιρείας. Έχουμε ανακαλύψει ότι οι επιχειρήσεις με πόρους οι οποίοι αφορούν και είναι επικεντρωμένοι γύρω από το σχεδιασμό της ζήτησης και την πρόβλεψη, έχουν καλύτερα αποτελέσματα και επιφέρουν μεγαλύτερη αξία και κέρδος στην εταιρεία τους. Οι οργανισμοί οι οποίοι δίνουν εν μέρει σημασία στο σχεδιασμό της ζήτησης και δεν καταβάλουν προσπάθειες για προβλέψεις, έχουν μη προσδοκώμενα αποτελέσματα. Ο σχεδιασμός της ζήτησης είναι στρατηγικής σημασίας και οι επιχειρήσεις πρέπει να δεσμευθούν για αυτόν διαθέτοντας τους απαραίτητους πόρους και την απαιτούμενη τεχνολογική υποστήριξη.

 

2η τάση - Παγκοσμιοποίηση

 

Το επιχειρηματικό περιβάλλον πολύ γρήγορα γίνεται παγκόσμιο. Κυρίως εξαιτίας των βελτιώσεων που έχουν επιτευχθεί στις επικοινωνίες, η παγκοσμιοποίηση επηρεάζει σε δραματικό βαθμό τον τρόπο που μια επιχείρηση διοικείται και μεταβάλλεται ακόμα και σε τοπικό επίπεδο. Καμία περιοχή των επιχειρήσεων δεν επηρεάζεται περισσότερο από την τάση για παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον από ότι αυτό της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η παραγωγή, η διανομή, η προμήθεια των α' υλών και των υλικών, η τιμολόγηση και οι επιστροφές έχουν όλα σημαντικά επηρεαστεί από την αυξημένη ενσωμάτωση μια παγκόσμιας βάσης πελατών και προμηθευτών και πολλές εταιρείες διαπιστώνουν ότι οι υπάρχουσες διαδικασίες και η τεχνολογία δεν είναι τόσο ευέλικτες για να προσαρμοστούν σε αυτά τα νέα δεδομένα.

 

logistics 1Για παράδειγμα, παλαιότερα πολλές επιχειρήσεις μετέφεραν σε container φορτία από την Ασία μέσω του Ειρηνικού Ωκεανού στα Λιμάνια της Νότιας Καλιφόρνιας. Καθώς ο όγκος των μεταφερόμενων containers αυξήθηκε, όλα αυτά τα λιμάνια αντιμετώπισαν θέματα χωρητικότητας σχετιζόμενα με τον εκτελωνισμό και τις μεταφορτώσεις. Ως εκ τούτου κάποιες επιχειρήσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο της δρομολόγησης τέτοιων εισερχόμενων φορτίων σε διαφορετικά λιμάνια. Αυτή η αλλαγή, μπορεί να μοιάζει έξυπνη, όμως η μεταβολή στα logistics ενός τέτοιου μεγέθους θα επιφέρει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στο συνολικό κόστος και την αποτελεσματικότητα ολόκληρου του δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η δυναμική επανατοποθέτηση του σημείου εισόδου των φορτίων containers μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στους χρόνους εκτελωνισμού και πρόσβαση σε αυξημένη μεταφορική ικανότητα, όμως μπορεί να προκύψει και αρνητικός αντίκτυπος εξίσου. Καλύτερη κατανόηση του συνολικού κόστους εκφόρτωσης και των επιπτώσεων των υπηρεσιών σε διαφορετικά λιμάνια εισόδου μπορεί να βοηθήσει να βελτιωθούν τα κόστη της αλυσίδας εφοδιασμού και της απόδοσής της.

 

Ο σωστός σχεδιασμός της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι σημαντικός για τη διαχείριση των αλλαγών που επιφέρει η ταχύτατη παγκοσμιοποίηση. Ένας σωστός σχεδιασμός Δικτύου της Εφοδιαστικής Αλυσίδας μπορεί να βελτιώσει τη ροή των υλικών σε ολόκληρο το δίκτυο. Πράττοντας έτσι, ο σχεδιασμός δικτύου εγκλωβίζει τα κόστη της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσα από την οπτική του συνολικού κόστους εκφόρτωσης και εφαρμόζει την ανεπτυγμένη μαθηματική τεχνολογία για τον καθορισμό των καλύτερων απαντήσεων σε ερωτήσεις στρατηγικής και τακτικής φύσης.

 

Οι ερωτήσεις στρατηγικής και τακτικής φύσης που απαντώνται από ένα καλά σχεδιασμένο δίκτυο εφοδιασμού είναι οι ακόλουθες:

 

 • Που θα πρέπει να βρίσκονται οι εγκαταστάσεις;
 • Πόσες εγκαταστάσεις θα πρέπει να έχω και τι δυνατότητες θα έπρεπε να έχουν αυτές;
 • Τι είδος παραγωγικής ικανότητας θα πρέπει να έχουν;
 • Τι προϊόντα και υπηρεσίες θα πρέπει να διαχειρίζονται οι εγκαταστάσεις μου;
 • Τίνος την παραγωγή και τη σειρά διανομής θα πρέπει να προμηθεύονται;
 • Ποιά contract packers ή contract manufacturers θα έπρεπε να χρησιμοποιώ;
 • Πως μπορώ να επιτύχω λειτουργικές συνέργειες μέσα από την ενσωμάτωση αγορών;

 

3η τάση: Αυξανόμενος ανταγωνισμός και πιέσεις για καλύτερες τιμές

 

Ιστορικά, οι τιμές, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και η αναγνωρίσιμη μάρκα/επωνυμία ήταν στοιχεία αρκετά για να διαφοροποιήσουν πολλά προϊόντα στην αγορά. Με τη συνεχή εμπορευματοποίηση πολλών προϊόντων, οι επιχειρήσεις χρειαζόντουσαν καλύτερους τρόπους για να ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες.

 

Οι επιχειρήσεις ανατρέχουν στις αλυσίδες εφοδιασμού τους προσπαθώντας να ακολουθήσουν την παραπάνω τάση ακολουθώντας δύο τρόπους. Κατά πρώτον, αναζητούν τρόπους να μειώσουν τα κόστη και δημιουργούν μια πιο αποτελεσματική αλυσίδα εφοδιασμού για να κάνουν τα κόστη τους πιο ανταγωνιστικά. Κατά δεύτερον, οι εταιρείες αναζητούν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες ακόμα και των πιο απαιτητικών πελατών.

 

Οι μειώσεις στα κόστη που αφορούν στη διοίκηση αποθεμάτων, τις λειτουργίες των logistics, τη διαχείριση των υλικών και τα κόστη παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς Α' υλών κι υλικών μπορούν να αναζητηθούν στα παρακάτω:

 

 • barcodeΠωλήσεις και σχεδιασμός διαδικασιών
 • Διοίκηση μεταφοράς/διανομής
 • Βέλτιστη Διαχείριση του κύκλου ζωής των προϊόντων
 • Βέλτιστη στρατηγική προμηθειών

 

Οι προμηθευτές μπορούν να ξεχωρίσουν με διάφορους τρόπους όπως είναι η παροχή πρόσθετων αξιόλογων υπηρεσιών και άλλων δυνατοτήτων στους πελάτες τους. Οι παράγοντες διαφοροποίησης περιλαμβάνουν:

 

 • Διαχειριζόμενα εμπορεύματα πώλησης (VMI)
 • RFID
 • Ετικετοποίηση και συσκευασία
 • Πώληση προϊόντος από μεσάζοντα (αντιπρόσωπο)
 • Συνεργασία

 

Οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να κοιτάζουν μόνο τις αλυσίδες εφοδιασμού τους για να βελτιώσουν τα κόστη τους αλλά θα πρέπει να αυξήσουν τις δυνατότητές τους σαν ένα μέσο για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Απλούστευση των διαδικασιών με καλύτερο σχεδιασμό, καλύτερη συνεργασία κατά μήκος των δικτύων και νέες υπηρεσίες θα βοηθήσουν την εταιρεία σας να παραμείνει ανταγωνιστική και να ενδυναμώσετε τις σχέσεις σας με τους πελάτες.

 

4η τάση: Outsourcing

 

Καθώς πολλές επιχειρήσεις κάνουν ένα βήμα πίσω και εξετάζουν τις βασικές τους ικανότητες, ορισμένες από αυτές αντιλαμβάνονται ότι τα τμήματα που έχουν κάνει outsourcing ή ολόκληρη η αλυσίδα εφοδιασμού τους μπορούν να έχει πλεονεκτήματα.

 

logisticsΜε τις βελτιώσεις στην αγορά όσον αφορά στα μέσα πληροφόρησης και τα συστήματα, τα κόστη και την ποιότητα της παραγωγής και της διανομής σε παγκόσμιο επίπεδο και τις δυνατότητες σχεδίασης των προϊόντων, οι επιχειρήσεις κερδίζουν πρόσθετες συνέργιες με το να επιλέγουν να κάνουν outsourcing όλων των τμημάτων της αλυσίδας εφοδιασμού τους.

 

Μπορούν να υπάρξουν σημαντικά οικονομικά οφέλη από το outsourcing ολόκληρης ή τμήματος των λειτουργιών της εφοδιαστικής σας αλυσίδας, όμως χωρίς τα σωστά συστήματα, διαδικασίες ή τη σωστή δομή διοίκησης του οργανισμού σας ο κίνδυνος για επιτυχία μπορεί να αυξηθεί σε ανησυχητικά επίπεδα. Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν αποκλειστικά να κάνουν outsourcing χρειάζεται να θέσουν περισσότερους ελέγχους και συστήματα για να αντισταθμίσουν ότι οι ικανότητες των εφοδιαστικών τους αλυσίδων δεν θα παραμείνουν αδρανείς. Στην περίπτωση που η αλυσίδα εφοδιασμού μιας επιχείρησης έχει γίνει outsourced η ανάγκη για πληροφόρηση, ελέγχους και αριστεία από τους χειριστές της γίνεται υψηλής σημασίας.

 

Η βέλτιστη ανάθεση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε εξωτερικό συνεργάτη, είτε ολόκληρης είτε τμήματός αυτής, έγκειται κυρίως σε:

 

 • Υψηλής σχεδίασης δίκτυο εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Ένταξη του εξωτερικού συνεργάτη στην αλυσίδα πληροφόρησης
 • Καθιέρωση μηχανισμών ελέγχων για την διαχείριση των διαφόρων συστατικών της εφοδιαστικής αλυσίδας και
 • Πληροφοριακά συστήματα για την απρόσκοπτη σύνδεση και τη το συντονισμό της αλυσίδας εφοδιασμού

 

Μια αποτυχία για πραγματοποίηση καθενός από τα παραπάνω βήματα μπορεί να επιφέρει κατάρρευση που θα επηρεάσει ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

 

5η τάση: Μειωμένοι και πιο περίπλοκοι κύκλοι ζωής προϊόντων

 

Σήμερα, πολλές επιχειρήσεις πασχίζουν να δημιουργήσουν καινοτόμα προϊόντα και να τα παρουσιάσουν γρήγορα στην αγορά, ενώ θα πρέπει να μειώσουν την κατανάλωση των υπαρχόντων προϊόντων που είναι σε υψηλή ζήτηση προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών και των καταναλωτών οι επιχειρήσεις χρειάζονται πιο αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης του κύκλου ζωής των προϊόντων. Αυτό περιλαμβάνει μεγάλη έμφαση στη διοίκηση ενός νεοεισερχόμενου προϊόντος στην αγορά, τη διακοπή της διάθεσής του στην αγορά, τη σχεδίαση της κατασκευής του και των χαρακτηριστικών ολόκληρου του προϊόντος.

 

Ένα σημαντικό όφελος από τις διαδικασίες του κύκλου ζωής των προϊόντων και της τεχνολογίας είναι ότι βοηθά τις εταιρείες να σχεδιάζουν τα προϊόντα τα οποία μπορούν να μοιραστούν κοινές λειτουργίες, συστατικά ή υλικά με άλλα προϊόντα, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους κινδύνους ανεπανόρθωτων ζημιών, αύξησης κόστους προμήθειας βασικών υλικών και διασφάλισης ότι γίνεται βέλτιστη εκμετάλλευση των επενδύσεων υποδομών. Επιπρόσθετα, πράττοντας με το σωστό τρόπο θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τους χρόνους σας στην αγορά. Με το να επικεντρώνετε τις προσπάθειές σας για τη διαχείριση του κύκλου ζωής των προϊόντων σε αυτές τις κατηγορίες, η εταιρεία σας μπορεί να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη στην περίπτωση ύπαρξης μιας μη υπολογισμένης αύξησης κόστους, ενός νέου όχι όμως και τόσο καλού προϊόντος, μιας ξαφνικής ανεπανόρθωτης ζημιάς, μπορούν να βελτιώσουν τη γενική αντίληψη σαν μια καινοτόμα επιχείρηση.

 

planningΓενικά, όταν οι εταιρείες ξεκινούν τη διαδικασία της παρουσίασης νέων προϊόντων στην αγορά, συντονίζουν το marketing, τους μηχανικούς, τις πωλήσεις, τις προμήθειες και το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης και διεξάγουν προβλέψεις για το σχεδιασμό των νέων προϊόντων. Χωρίς μια επίσημη διαδικασία κύκλου ζωής ενός προϊόντος το αποτέλεσμα δεν μπορεί να προβλεφθεί πάντα. Προσφάτως, μια μεγάλη εταιρεία κατασκευής συσκευών με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία πάσχιζε να συγκρατήσει τα ολοένα και αυξανόμενα κόστη ανάπτυξης των προϊόντων της και της δύσκολης μετακίνησης, χειροκίνητης διαδικασία ανάπτυξης, ήθελε να υιοθετήσει ένα κίνητρο για τη διαχείριση του κύκλου ζωής των προϊόντων για να μειώσει το χρόνο ζωής μεταξύ της ανάπτυξης και της εισαγωγής τους στην αγορά. Κι ενώ συνέβη η υιοθέτηση ενός νέου καινοτόμου προγράμματος διαχείρισης του κύκλου ζωής των προϊόντων και η επιλογή μια λύσης σχετικά με τη διαχείριση αυτή, υπήρξαν προσαυξήσεις από τους προμηθευτές και τους άλλους κατασκευαστές.

 

Ως εκ τούτου η εταιρεία αύξησε τα μέρη που επαναχρησιμοποιούσε, βελτίωσε το χρόνο ανάκτησης εγγράφων, μείωσε το χρόνο ζωής του σχεδιασμού και τελικώς πέτυχε μείωση στα κόστη της ανάπτυξης νέων προϊόντων σε ποσοστό 15%. Αυτές οι βελτιώσεις βοήθησαν την εταιρεία να αυξήσει τα έσοδά της κατά 25% κυρίως από ένα αυξανόμενο ποσοστό της εισαγωγής των προϊόντων στην αγορά.

 

Καθώς η οικονομία γίνεται όλο και πιο παγκόσμια, η ετικετοποίηση και η συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις και τους κανόνες που πρέπει να τηρεί μια συσκευασία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχία. Χωρίς την συμμόρφωση προς τους εθνικούς κανόνες ετικετοποίησης και συσκευασίας, ένα προϊόν μπορεί να παραβιάζει τους τοπικούς κανονισμούς κάτι το οποίο θα αποτρέψει τη διανομή και την πώλησή του στην αγορά. Η τεχνολογία που υπάρχει για τη διαχείριση του κύκλου ζωής των προϊόντων μπορεί να συνδράμει στη διασφάλιση ότι τα προϊόντα που παράγονται και έχουν ως στόχο συγκεκριμένες αγορές είναι σωστά διαχειριζόμενα και ότι είναι συμβατά με τους τοπικούς κανονισμούς. Τα εργαλεία διαχείρισης του κύκλου ζωής των προϊόντων και των διαδικασιών έχουν βοηθήσει τις εταιρείες καταναλωτικών αγαθών στις προσπάθειές τους να οδηγήσουν τη ζήτηση μέσα από την καινοτομία και τον επαναστατικό σχεδιασμό του προϊόντος και της ετικέτας του. Η υιοθέτηση της καλύτερης διαδικασίας και τεχνολογίας για τη διαχείριση του κύκλου ζωής των προϊόντων μπορεί να επιτρέψει στις εταιρείες καταναλωτικών αγαθών να παράγουν και να διανέμουν τα προϊόντα τους που απευθύνονται σε προώθησή τους σε τοπικό επίπεδο ή στις προτιμήσεις των πελατών.

 

6η Τάση: Συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού

 

Καθώς η αλυσίδα εφοδιασμού συνεχίζει να αναπτύσσεται και να ωριμάζει, είναι απαραίτητο να γίνει ένα βήμα προς την κατεύθυνση μιας πιο εντατικής συνεργασίας μεταξύ πελατών και προμηθευτών. Το επίπεδο της συνεργασίας εκτείνεται πέραν των πληροφοριακών συστημάτων στην ενσωμάτωση επιχειρησιακών στρατηγικών και οργανωτικών δομών κατά μήκος των εταιρειών που περιλαμβάνουν ολόκληρη μια αλυσίδα εφοδιασμού προστιθέμενης αξίας.

 

Ο απόλυτος στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η αύξηση της ορατότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα κατά τη διαδικασία της λήψης καλύτερων διοικητικών αποφάσεων καθώς επίσης και η μείωση των επιπλέον δαπανών. Με τα κατάλληλα εργαλεία, τις σωστές διαδικασίες και την απαραίτητη οργανωτική δομή, η συνεργασία παρέχει στους κατάλληλους ανθρώπους τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων σε μια επιχείρηση δίνοντάς τους όλα τα χρήσιμα διαθέσιμα στοιχεία.

 

Πρόσφατα παραδείγματα τέτοιας συνεργασίας έχουν προκύψει κατά την εξάπλωση των διαδικασιών πωλήσεων και σχεδιασμού λειτουργιών (Sales & Operations Planning – S&OP) που βοηθούν στην εκπόνηση ενός καλά συντονισμένου και έγκυρου σχεδιασμού λειτουργιών για την υποστήριξη της ζήτησης των πελατών, του επιχειρησιακού σχεδίου αλλά και της εταιρικής στρατηγικής. Το βελτιωμένο επιχειρησιακό πλάνο παρέχει στη διοίκηση μια ολοκληρωμένη εικόνα πρόβλεψης της ζήτησης, την ικανότητα της προσφοράς, τις αντίστοιχες πληροφορίες περί των οικονομικών και τις τυχόν επιπτώσεις στα δημοσιονομικά, επιτρέποντάς της να λαμβάνει πιο εμπεριστατωμένα σημαντικές αποφάσεις.

 

business planningΟι εταιρείες που επεκτείνουν τη χρήση του S&OP διαθέτουν μεγαλύτερη ορατότητα σε ολόκληρη την επιχείρησή τους αλλά και πιο αξιόλογη αλυσίδα εφοδιασμού, κερδίζουν ευκινησία η οποία είναι απαραίτητη για το σχεδιασμό, μειώνουν την άσκοπα σταδιακή συσσώρευση αποθεμάτων, αυξάνουν την προβλεψιμότητα των εσόδων και ικανοποιούν σε άριστο βαθμό τις προσδοκίες των πελατών τους.

 

Η διαδικασία S&OP επιτρέπει στα πληροφοριακά συστήματα να συνδέουν τα μέλη της αλυσίδας εφοδιασμού με πληροφορίες-κλειδιά γύρω από τη ζήτηση, όπως είναι οι προβλέψεις των πελατών, αλλά και με πληροφορίες-κλειδιά γύρω από τις προμήθειες, όπως είναι τα αποθέματα των προμηθευτών και τη μέγιστη δυνατή παραγωγικότητα ενός ατόμου, ενός συστήματος, μιας μηχανής, ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

 

Επίσης, ένα πρόσφατο παράδειγμα αυτής της συνεργασίας παρατηρούμε ότι υπάρχει στην αυξανόμενη συγκέντρωση της προσοχής γύρω από τα RFID (Radio Frequency Identification). Οι υπεύθυνοι των αλυσίδων αναζητούν τις λειτουργικές περιοχές που καλύτερα ενσωματώνουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες των συνεργατών τους με τη δική τους. Τα RFID μπορούν να λειτουργήσουν ως μέσα και να διασφαλίσουν γρήγορα και αποτελεσματικά ότι οι πλέον σημαντικές πληροφορίες γύρω από ένα προϊόν είναι γνωστοποιημένες καθώς τα προϊόντα κινούνται σε ολόκληρη την αλυσίδα με τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή.

 

Πρόσφατες εκτιμήσεις αποδεικνύουν ότι μεγάλοι έμποροι λιανικής μπορεί να χάσουν 3 – 4 % των εσόδων τους ανά έτος εξαιτίας της μη ύπαρξης αποθεμάτων στο ράφι ενώ την ίδια στιγμή τα αποθέματα μπορεί να υπάρχουν διαθέσιμα κάπου αλλού εντός της αλυσίδας εφοδιασμού. Καλύτερος συντονισμός στη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων στα ράφια των καταστημάτων θα μπορούσε να είχε σημαντικό θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού αυτών των λιανεμπόρων. Επιπρόσθετα, καλύτερη ορατότητα στη διαθεσιμότητα των προϊόντων στη λιανική πώληση θα μπορούσε να μειώσει τα συνολικά κόστη logistics καθώς τα προϊόντα κινούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού για να ικανοποιήσουν τα επίπεδα πλήρωσης των αποθεμάτων και εν τέλει τη ζήτηση των καταναλωτών.

 

Ο ρόλος της τεχνολογίας στην υποστήριξη αυτών των τάσεων

 

Καθώς τα δίκτυα των αλυσίδων εφοδιασμού έχουν γίνει περισσότερο πολύπλοκα, η ανάγκη για μεγαλύτερες και βελτιωμένες λύσεις τεχνολογίας στην αλυσίδα εφοδιασμού έχει γίνει περισσότερο επιτακτική. Τα συστήματα ERP (Enterprise Resource Planning) και οι λύσεις διαχείρισης της Αλυσίδας Εφοδιασμού έχουν αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις στην ανάπτυξη των βέλτιστων λύσεων για την ικανοποίηση των αναγκών των εταιρειών παραγωγής και διανομής σε διάφορους τομείς, όπως είναι:

 

 • postmodern-erp-600Η Βελτίωση του δικτύου και των αποθεμάτων
 • Η Διαχείριση του Κύκλου Ζωής των προϊόντων
 • Ο Σχεδιασμός Πωλήσεων και Λειτουργιών
 • Η Βελτίωση Παραγωγής
 • Η Βελτίωση Logistics
 • Τα RFID
 • Οι Προμήθειες
 • Η Επιχειρηματική ευφυΐα

 

Αυτές οι τεχνολογίες έχουν βοηθήσει στην επίτευξη καινοτομιών εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας, στη μείωση των δαπανών, στη βελτίωση της εξυπηρέτησης και στην εκπλήρωση των επιθυμιών των πελατών καλύτερα από ποτέ. Προκειμένου να επιτυγχάνεται η αειφόρος βελτίωση στην απόδοση της αλυσίδας εφοδιασμού, μια επιχείρηση πρέπει να διαθέτει σωστή ισορροπία των επενδύσεων, των διαδικασιών και της υφιστάμενης τεχνολογίας εντός του οργανισμού. Έλλειψη επένδυσης και προσοχής σε κάποια από τις παραπάνω περιοχές μπορεί να μειώσει την ικανότητά να επιτύχετε θεμελιώδη και βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Συμπέρασμα

 

Η ανάπτυξη, η κατασκευή και η πώληση ενός προϊόντος μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ακόμα και τους καλύτερους οργανισμούς κατά τη διάρκεια των καλύτερων και πιο ανθηρών εποχών. Καθώς τα κίνητρα των επιχειρήσεων αλλάζουν, οι διαδικασίες των εταιρειών, η τεχνολογία για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η συνολική προσέγγιση στη διοίκηση της αλυσίδας εφοδιασμού πρέπει να αλλάζει και να διατηρεί το προβάδισμα σε σχέση με τις όποιες εξελίξεις. Μια μη αποτελεσματική και φτωχά οργανωμένη αλυσίδα εφοδιασμού μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο σε όλες τις λειτουργίες του οργανισμού θέτοντας σε κίνδυνο τη μακρόχρονη απόδοση και επιτυχημένη πορεία μιας επιχείρησης.

 

Για να παραμείνουν οι επιχειρήσεις επιτυχημένες πρέπει να διαθέτουν μια ευρύτατη και καλά οργανωμένη αλυσίδα εφοδιασμού ενώ κάποιες θα χρειαστεί να επαναξιολογήσουν τις υφιστάμενες διαδικασίες και αποδόσεις τους έχοντας αυτές τις κύριες τάσεις κατά νου:

 

 • Σχεδιασμός της Ζήτησης ως μια επιτακτική ανάγκη
 • Παγκοσμιοποίηση
 • Αυξανόμενος ανταγωνισμός και πιέσεις για τιμές
 • Ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους
 • Μειωμένοι και πιο πολύπλοκοι κύκλοι ζωής προϊόντων
 • Συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών

 

Οι εταιρείες οι οποίες επαναξιολογούν τον τρόπο λειτουργίας τους και τον τρόπο που η υφιστάμενη δομή της αλυσίδας εφοδιασμού τους στηρίζει την επιχείρηση – από τη στρατηγική και τις διαδικασίες μέχρι την τεχνολογία και την οργανωτική δομή- πρέπει να επικεντρωθούν στο να διατηρήσουν την προσοχή τους στη σύνδεση της αλυσίδας εφοδιασμού με τη συνολική στρατηγική της επιχείρησης. Για να στεφθεί κάτι τέτοιο με επιτυχία είναι απαραίτητο οι επιχειρήσεις να ενσωματώσουν την Αριστεία στην Αλυσίδα Εφοδιασμού τον πυρήνα δηλαδή των ικανοτήτων σε όλες τις λειτουργίες της εταιρείας και να αναγνωρίσουν ότι η διοίκηση της αλυσίδας εφοδιασμού εκτελείται σε πολλές περιοχές εντός της επιχείρησης και όχι μόνο εντός της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

Πηγή: Διοίκηση Εφοδιασμού, Λάμπρος Λάιος, Πειραιάς 2010

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events