H Ιστορική Εξέλιξη του Supply Management

Όσοι δεν μαθαίνουν από τα λάθη του παρελθόντος είναι καταδικασμένοι να τα επαναλάβουν: To Purchasing πριν φτάσει στη σημερινή μορφή του Supply Management υπέστη μια δαρβινική εξέλιξη 150 χρόνων. Σε αυτή την περίοδο έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές. Όσο πιο γρήγορα καταλάβει ένας Manager «που είμαστε σήμερα» και «πως φτάσαμε εδώ» τόσο μεγαλύτερο θα είναι το προβάδισμα που θα έχει από αυτούς που ξαναεφευρίσκουν τον τροχό από την αρχή.

years

 

Η εξέλιξη του Supply Management διακρίνεται σε 7 περιόδους τα τελευταία 150 χρόνια:

Περίοδος 1η: Τhe Early Years (1850-1900)

 

Ορισμένοι ακαδημαϊκοί του αντικειμένου τοποθετούν την εμφάνιση της οργανωμένης προσέγγισης της δοίκησης των αγορών περίπου στο 1850. Ωστόσο, o Charles Babbage στο βιβλίο του, το οποίο εκδόθηκε το 1832 και έχει ως αντικείμενο «Την οικονομική των μηχανημάτων και των κατασκευαστών» τονίζει ότι η λειτουργία του Purchasing αρχίζει να εξελίσσεται και να καθίσταται σημαντική ενώ παράλληλα αναφέρεται και στη σπουδαιότητα του ρόλου του ατόμου που διαχειρίζεται τα υλικά για τις ανάγκες της επιχείρησης και είναι ταυτόχρονα υπεύθυνος και για αρκετές άλλες λειτουργίες.

 

The begginingΣτον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, ο Babbage αναφέρει ότι ο sales agent κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου (1850-1900) ήταν και υπεύθυνος για όλες τις αγοραστικές αποφάσεις. Πιο συγκεκριμένα, αναλάμβανε τη διαχείριση των αγορών, της παραγωγής, καθώς, και της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος, λόγω του ότι το τελικό προϊόν προς πώληση εξαρτιόταν από την ποιότητα των πρώτων υλών. Στην Ελλάδα αυτό το μοντέλο παρατηρήθηκε σίγουρα μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970 με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη βιομηχανία των τσιγάρων όπου οι πράκτορες που καθόριζαν ποιος θα είναι ο τοπικός αντιπρόσωπος πωλήσεων στις περιφέρειες της επαρχίας αγόραζαν και τον καπνό που θα αποτελούσε την πρώτη ύλη για τα εργοστάσια από τους κατά τόπους παραγωγούς.

 

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα στην Αμερική, η ανάπτυξη των σιδηροδρόμων αποτέλεσε έναν από τους κινητήριους μοχλούς της οικονομίας που θα γινόταν η μεγαλύτερη του πλανήτη. Μέσω αυτών, έγινε εύκολη η μετακίνηση των αγαθών από τις περισσότερο ανεπτυγμένες αγορές των "midwestern" και ανατολικών πολιτειών στις λιγότερο ανεπτυγμένες πολιτείες του νότου και της δύσης. Η λειτουργία του purchasing είχε μεγάλη συνεισφορά στην απόδοση του οργανισμού μέσα στους οποίους ο επικεφαλής διευθυντής αγορών είχε υψηλό διευθυντικό κύρος.

 

“The Handling of Railway Supplies – Their Purchase and Disposition”

Το πρώτο βιβλίο αποκλειστικά πάνω στη λειτουργία των Αγορών: "The Handling of Railway Supplies – Their Purchase and Disposition" γράφτηκε από το Controller του Chicago and Northwestern Railroad to 1887. Συγκεκριμένα, εστίασε στην ανάγκη απόκτησης τεχνικής κατάρτισης από τους υπευθύνους αγορών καθώς και στην ανάγκη κεντρικοποίησης των αγορών σε ένα τμήμα αγορών υπό την επίβλεψη συγκεκριμένου manager. Επιπρόσθετα, σχολίασε την έλλειψη προσοχής που δίνεται στην επιλογή προσωπικού για την κάλυψη της θέσης υπευθύνου αγορών. Διαπιστώνεται ότι ο κλάδος της βιομηχανίας σιδηροδρόμων κυριάρχησε την περίοδο ανάπτυξης του Purchasing.

 

Χαρακτηριστικά ορόσημα της περιόδου: H αναγνώριση της αγοραστικής διαδικασίας και της συνεισφοράς της στη συνολική κερδοφορία της επιχείρησης. Τα τέλη του 19ου αιώνα σηματοδότησαν την έναρξη της οργάνωσης του Purchasing σε ξεχωριστή εταιρική λειτουργία που απαιτούσε εξειδικευμένες γνώσεις.

Περίοδος 2η: Growth of Purchasing Fundamentals (1900-1939)

 

Η δεύτερη περίοδος της εξέλιξης του Purchasing ξεκίνησε τον 20 αιώνα και διήρκησε μέχρι τις αρχές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Άρχισαν να εμφανίζονται πλειάδες άρθρων που απευθύνονταν στην οργάνωση των αγορών, στη βιομηχανία και εκτός σιδηροδρόμων, ενώ ταυτόχρονα μεγάλος αριθμός περιοδικών επικεντρώθηκε στην ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό και στην ανάπτυξη των προδιαγραφών των υλικών.

 

Το 1905 εμφανίστηκε το δεύτερο βιβλίο με αντικείμενο το Purchasing - το Industrial Purchasing αυτή τη φορά - το οποίο περιείχε 18 κεφάλαια γραμμένα το κάθε ένα από έναν διαφορετικό συντάκτη με τίτλο “The Book on Buying”. Οι εκδότες εστίασαν στις μορφές και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται σε διάφορα εταιρικά αγοραστικά συστήματα. Το Purchasing απέκτησε μεγαλύτερη σημασία κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου λόγω του ρόλου της απόκτησης υλικών ζωτικής σημασίας για τον πόλεμο. Το επίκεντρο του Purchasing κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν η προμήθεια των πρώτων υλών σε αντίθεση  με την αγορά έτοιμων ή ημιτελών προϊόντων.

 

Ο Harold T. Lewis ένας από τους πατριάρχες του Purchasing κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930 ως και τη δεκαετία του 1950 επισήμανε ότι το Purchasing επισκιάστηκε σε σχέση με τα operations, γεγονός που φαίνεται και από την απουσία αντίστοιχων βιβλίων.

Περίοδος 3η: The War Years (1940-1946)

 

dept

O Β' Παγκόσμιος Πόλεμος εισήγαγε μια νέα περίοδο για το Purchasing. Και αυτό γιατί η ανάγκη εξεύρεσης υλικών που δεν υπήρχαν σε αφθονία αύξησε το ενδιαφέρον για την επιστημονική προσέγγιση στο Purchasing. Το 1933 μόνο 9 κολλέγια προσέφεραν μαθήματα σχετικά με Purchasing. Μέχρι το 1945, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 49 κολλέγια. Ο αριθμός μελών του National Association of Purchasing Agents (NAPM) o οποίος μετεξελίχθηκε στο Institute for Supply Management – o αντίστοιχος οργανισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, μεγαλύτερος στο κόσμο και affiliate του Ελληνικού Ινστιτούτου Προμηθειών (HPI) - αυξήθηκε από 3,400 το 1934 σε 5,500 το 1940 και σε 9,400 το φθινόπωρο του 1945. Μελέτη της εποχής έδειξε το 76% όλων των Purchase Requisition (Αιτήματα Αγοράς) (βλέπε module 2 του MLS-SCM) δεν είχαν "επιτακτικό" brand specification γεγονός που έδειχνε ότι τα άλλα τμήματα μέσα στην επιχείρηση αναγνώριζαν το ρόλο του Purchasing Agent/Manager και τον εμπιστεύονταν στον προσδιορισμό πηγών προμήθειας. 

Περίοδος 4η: The Quiet Years (1947 - μέσα 1960)

 

Σύμφωνα με τον εξέχοντα Purchasing Manager της εποχής John A.Hill, «Για πολλές επιχειρήσεις, οι αγορές ήταν απλά ένα αναπόφευκτο κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αναλογιζόμενοι το μέγεθος της αμερικάνικης βιομηχανίας διαπιστώνουμε ότι η διαδικασία των αγορών δεν είχε ακόμα λάβει την προσοχή που της άξιζε».

 

Ο Bruce D. Henderson, άλλος έγκριτος Purchasing Manager της εποχής, είπε: “Οι Προμήθειες θεωρούνται αρνητική λειτουργία: Αν δεν γίνουν σωστά μπορούν να κρατήσουν πίσω την εταιρεία ενώ αν γίνουν σωστά πολλές φορές αυτό δεν αναγνωρίζεται». Πολλοί διοικούντες συνάντησαν δυσκολίες στο να οραματιστούν μια επιχείρηση, η οποία θα ξεπερνούσε τον ανταγωνισμό μέσω της εφαρμογής προηγμένων διαδικασιών για τις προμήθειες.

 

Την περίοδο αυτή, παρουσιάστηκαν άρθρα, τα οποία περιγράφουν τις ποσοτικές μεθόδους για τη συλλογή και την ανάλυση στοιχείων που χρησιμοποιούσαν οι εταιρείες για τη λήψη αποφάσεων αγοράς και εφοδιασμού. Μια από τις πρωτοπόρους ήταν η Ford Motor Company, ένας από τους πρώτους ιδιωτικούς οργανισμούς, που δημιούργησε Commodity Research Department για τη μελέτη χρηματοοικονομικών πληροφοριών χρηματιστηριακών αγαθών, καθώς, και Purchasing Analysis Department  για την υποστήριξη των Buyers της στην ανάλυση των προϊόντων και τιμών.

 

Η μεταπολεμική περίοδος παρουσίασε την ανάπτυξη της Value Analysis η οποία λανσαρίστηκε το 1947 από τη General Electric. Η GE επικεντρώθηκε κυρίως στην αξιολόγηση των υλικών και των αλλαγών στην σχεδίαση και τις προδιαγραφές που θα μπορούσαν να μειώσουν το συνολικό κόστος παραγωγής ενός προϊόντος. Είναι αξιοσημείωτο ότι αν και υπήρχαν σημαντικές εξελίξεις στον τομέα του Purchasing, τα αντικείμενα του Marketing και του Finance κατάφεραν να το επισκιάσουν. Κατά τη διάρκεια του 1960, ο στόχος ήταν η ικανοποίηση των αναγκών όχι μόνο των καταναλωτών αλλά και των B2B αγοραστών. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν μειωμένο -σε σχέση με άλλες εποχές- ανταγωνισμό και είχαν πρόσβαση σε άφθονα υλικά, στοιχεία τα οποία ιστορικά υποβίβασαν τις «απαιτήσεις» από το Purchasing εκείνη τη χρονική περίοδο.

Περίοδος 5η: Materials Management Comes of Age (Μέσα 1960 – Τέλη 1970)

 

Κατά τα μέσα αυτής της περιόδου παρατηρείται δραματική άνοδος του Materials Management. To concept της Διαχείρισης Υλικών ξεκίνησε από τον κλάδο των Αμερικάνικων Σιδηροδρόμων που ενοποίησαν λειτουργίες όπως οι αγορές, ο έλεγχος των αποθεμάτων, η παραλαβή προϊόντων και η διαχείριση τελικών προιόντων υπό τον έλεγχο ενός μόνο ατόμου. Μια σειρά από εξωτερικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος του Βιετνάμ, επηρέασαν την λειτουργία των επιχειρήσεων, οδήγησαν σε ανοδικές τιμές και δημιούργησαν προβλήματα όσον αφορά στη διαθεσιμότητα των υλικών. Κατά τη διάρκεια του 1970, οι επιχειρήσεις αντιμετώπισαν προβλήματα που αφορούσαν στον εφοδιασμό που πήγαζαν από την πετρελαϊκή κρίση.

 

pastΣτόχος της διαχείρισης υλικών ήταν η επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονταν με την προμήθεια υλικών όσον αφορά στο συνολικό σύστημα και όχι στις επιμέρους λειτουργίες (π.χ. προγραμματισμός - έλεγχος απογραφής και πλεονάσματος). Οι διαχειριστές των αγορών έδωσαν έμφαση σε πολλαπλές πηγές προμήθειας και bid pricing. Οι αγοραστές κρατούσαν τους Προμηθευτές σε απόσταση. Ο ανταγωνισμός σε επίπεδο τιμών ήταν ο βασικός παράγοντας καθορισμού των συμβάσεων και των σχέσεων μέσα από αυτές. Τα Supply Strategies της εποχής και οι «νοοτροπίες» των Αγοραστών όπως είχαν διαμορφωθεί αυτές μέχρι εκείνη τη στιγμή αποδείχθηκαν ανεπαρκείς, όταν εμφανίστηκε η σοβαρή οικονομική ύφεση των αρχών της δεκαετίας του 1980 και οι πρώτοι παίκτες των αναδυόμενων αγορών και της παγκοσμιοποίησης. Σε γενικές γραμμές, το Purchasing υποβιβάστηκε σε πολλές επιχειρήσεις.

 

Ο Dean Ammer, στο κλασικό του άρθρο στο Harvard Business Review (1974), διετύπωσε ότι οι Purchasing Managers οφείλουν να γίνουν πιο ενεργοί και να μετράνε την αποτελεσματικότητα τους βάσει της επίτευξης των κεντρικών εταιρικών στόχων και της συνεισφοράς τους στην κερδοφορία. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι η λειτουργία του Purchasing θα πρέπει να έχει επαρκές κύρος, ώστε να μπορεί να υποβάλλει reports στην ανώτατη διοίκηση ή στον Division Manager (πράγμα το οποίο συνέβαινε μόνο στο 37% των περιπτώσεων).

Περίοδος 6η: The Global Era (τέλη του 1970-1999)

 

Η επίδραση της περιόδου της παγκοσμιοποίησης έχει αποδειχτεί τελείως διαφορετική σε σχέση με άλλες ιστορικές περιόδους όσον αφορά στη δομή και τη λειτουργία του Purchasing. Συγκεκριμένα:

  • Ποτέ άλλοτε η αύξηση του ανταγωνισμού στη βιομηχανική ιστορία, δεν ήταν τόσο έντονη.
  • Οι μη αμερικάνικες παγκοσμιοποιημένες εταιρείες κατέλαβαν μερίδιο αγοράς και εφάρμοσαν διαφορετικές στρατηγικές, οργανωτικές δομές και τεχνικές διαχείρισης σε σχέση με τις αμερικάνικες.
  • Η εξέλιξη και η διάχυση της τεχνολογίας και δεν είχε προηγούμενο και ο κύκλος ζωής των προϊόντων έγινε αισθητά μικρότερος.
  • Καθιερώθηκε ο συντονισμός των Εφοδιαστικών δραστηριοτήτων μέσω του WWW, των Intranet και των λοιπών δικτύων.

Διαπιστώνεται ότι οι επιχειρήσεις άρχισαν να διαχειρίζονται με πιο σωστό και συντονισμένο τρόπο τη ροή αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και πληροφοριών από τους προμηθευτές στους τελικούς πελάτες. Έγινε καθιέρωση του Supply Chain Management.

Περίοδος 7η: Integrated Supply Chain Management (2000 μέχρι τώρα)

 

Στην σημερινή εποχή η ολιστική προσέγγιση του concept του Supply Management αντανακλά την έμφαση στη σημασία των κρίσιμων προμηθευτών, οι σχέσεις με τους οποίους παίρνουν πολλές φορές τη μορφή συνεταιρικής προσέγγισης. Οι δραστηριότητες της σύγχρονης οργάνωσης της λειτουργίας εφοδιασμού είναι εντελώς διαφορετικές από τα προηγούμενα χρόνια σε ότι αφορά στην ανταλλαγή δεδομένων για το συντονισμό ολόκληρης της αλυσίδας, το συνολικό κόστος επιλογής προμηθευτή και τις στρατηγικές διοίκησης κόστους της επιχείρησης. Η παρατηρούμενη μετάλλαξη αυτή, αυξάνει το operational effectiveness και efficiencies των επιχειρήσεων και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νέας εποχής.

lastyears

Μελετώντας αυτή την περίοδο φτάνουμε στα εξής συμπεράσματα:

 

  1. Η διαμόρφωση του ρόλου του Supply Management στην εξελισσόμενη ενοποιημένη παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε εξέλιξη λόγω των προκλήσεων που δημιουργούν ο διεθνής ανταγωνισμός και οι ταχύτατες αλλαγές στην τεχνολογία και στις προσδοκίες των πελατών.
  2. Η σημαντικότητα και η επίδραση της λειτουργίας του Supply Management αυξάνεται ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται σε κλάδους που χαρακτηρίζονται από παγκόσμιο ανταγωνισμό και ραγδαίες αλλαγές.
  3. To Supply Management πρέπει να είναι streamlined με τις απαιτήσεις των εξωτερικών πελατών καθώς και με άλλες λειτουργίες των operations, logistics, human resources, finance, accounting, marketing και ΙΤ της εταιρείας: η εξέλιξη ίσως πάρει χρόνο αλλά είναι αναπόφευκτη.

 

Κλείνοντας αυτή την αναδρομή των 150 χρόνων διαπιστώνουμε ότι κάθε ιστορική περίοδος έχει συνεισφέρει κάτι μοναδικό για την εξέλιξη του Purchasing και τη σημερινή έμφαση στο Integrated Supply Chain Management.

 

Source: Purchasing and Supply Chain Management 4th Edition

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: