Διεθνή Δίκτυα Εφοδιασμού

Μια επιχείρηση αποφασισμένη να ακολουθήσει πορεία παγκοσμιοποίησης των πηγών προμήθειάς της, πρέπει να επιλέξει τον κατάλληλο δίαυλο για τον ομαλό εφοδιασμό της.

Η επιλογή θα πρέπει να αντιμετωπίζει επιτυχώς τα προβλήματα αλλά και γενικότερα οποιαδήποτε θέματα αφορούν στη διοίκηση της ποιότητας και των παραδόσεων των αγοραζόμενων εισροών, στο ύψος των αποθεμάτων που πρέπει να διατηρούνται και στη διαχείριση των πάσης φύσεως κινδύνων που ανακύπτουν λόγω του εφοδιασμού από μακρινές περιοχές (π.χ. κίνδυνοι συνδυασμένων μεταφορών).

 

Οι τέσσερις βασικές μέθοδοι οργάνωσης του δικτύου εφοδιασμού για διεθνείς προμήθειες είναι η χρήση ενδιάμεσων εμπορικών επιχειρήσεων με παγκόσμια εμβέλεια, η δημιουργία διεθνούς γραφείου εφοδιασμού, η αποκλειστική παραγωγή και η άμεση προμήθεια από τοπικούς παραγωγούς.

 

Ενδιάμεσες εμπορικές επιχειρήσεις

 

Η χρήση ενδιάμεσων εμπορικών επιχειρήσεων (trading companies) αποτελεί την απλούστερη μέθοδο οργάνωσης του δικτύου εφοδιασμού, διότι απαιτεί το χαμηλότερο επίπεδο προσπάθειας, χρησιμοποίησης πόρων και εσωτερικής υποστήριξης από την πλευρά της επιχείρησης. Για μικρά επίπεδα δαπάνης ή μικρούς όγκους αγορών, οι ενδιάμεσες εμπορικές επιχειρήσεις αποτελούν μια καλή λύση. Στα αρνητικά της επιλογής προσμετρώνται οι υψηλότερες τιμές των ειδών και η αδυναμια επαφής με την παραγωγική επιχείρηση. Λόγω της θέσης τους, ως ενδιάμεσοι μεταξύ του αγοραστή και του κατασκευαστή, μπορεί να αδυνατούν να ελέγξουν αποτελεσματικά την ποιότητα και τις παραδόσεις. Οι εμπορικές επιχειρήσεις λειτουργούν γενικά ως αντιπρόσωποι των κατασκευαστών και για αυτό το λόγο δαπανούν σημαντικά ποσά σε μάρκετινγκ των προϊόντων και ενδεχομένως να συνεργάζονται και με ανταγωνιστές του αγοραστή.

 

Πίνακας 7.2: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενδιαμέσων εμπορικών επιχειρήσεων

Pinakas 7.2 Pleonekthmata kai meionekthmata endiameswn emporikwn epixeirhsewn

 

Διεθνές γραφείο εφοδιασμού

 

Η ίδρυση διεθνών γραφείων εφοδιασμού (International Purchasing Offices - IPO) σε χώρες χαμηλού κόστους, προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα και εφαρμόζεται από πολλές μεγάλες επιχειρήσεις. Εκτός από τα όσα αναφέρονται στον πίνακα 7.3, το γραφείο μειώνει το συνολικό διαχειριστικό κόστος των αγορών καθώς και τους χρονικούς τους κύκλους. Η παρουσία διεθνούς γραφείου εφοδιασμού διασφαλίζει τη μετάδοση κάθε τύπου πληροφόρησης σχετικά με τις αγορές σε όλες τις μονάδες της επιχείρησης ανά την υδρόγειο και τη γρήγορη ενσωμάτωση των νέων πηγών στο δίκτυο εφοδιασμού της επιχείρησης. Το προσωπικό του γραφείου συλλέγει και διατηρεί στοιχεία για τις τοπικές συνθήκες (π.χ. αλλαγές στη νομοθεσία, ελλείψεις πρώτων υλών και τοπική οικονομια) που επηρεάζουν τον εφοδιασμό, δημιουργεί δίκτυα γνωριμιών και συσσωρεύει εξειδικευμένη γνώση για τη χώρα.

 

Πίνακας 7.3: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διεθνών γραφείων εφοδιασμού

Pinakas 7.3 Pleonekthmata kai meionekthmata diethnwn grafeiwn efodiasmo

 

Πέραν του εντοπισμού πηγών προμήθειας, τα διεθνή γραφεία εφοδιασμού παραλαμβάνουν προσφορές από τοπικούς προμηθευτές, συλλέγουν δείγματα προϊόντων, διενεργούν διαπραγματεύσεις σε θέματα συμβάσεων, αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση στους προμηθευτές, επιθεωρούν τις εγκαταστάσεις των προμηθευτών και παρακολουθούν την εξέλιξη των αποστολών.

 

Αποκλειστική παραγωγή

 

Αποτελεί μια υβριδική προσέγγιση, η οποία δημιουργεί αποκλειστική παραγωγή για τις ανάγκες μιας επιχείρησης είτε άμεσα είτε μέσω επιχειρήσεων με εμπειρία στην περιοχή. Εξυπηρετεί τα συμφέροντα και του αγοραστή και του κατασκευαστή. Ο αγοραστής αναθέτει συνεχή και σταθερή ροή ειδών στον κατασκευαστή, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη συνεργάζεται με τους ανταγωνιστές της επιχείρησης και να μην πωλεί προϊόντα κατευθείαν στους πελάτες. Με αυτό τον τρόπο, αναπτύσσεται μια στενή επιχειρηματική σχέση και εμπιστοσύνη που οδηγεί σε υψηλή ποιότητα και αξιόπιστες παραδόσεις.

 

Πίνακας 7.4: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αποκλειστικής παραγωγής

Pinakas 7.4 Pleonekthmata kai meionekthmata apokleistikhs paragwghsy

 

Άμεση προμήθεια από τους παραγωγούς

 

Με τις προμήθειες που ανατίθενται σε παραγωγούς από ένα κεντρικό τμήμα εφοδιασμού, επιτυγχάνονται χαμηλότερες τιμές με την προϋπόθεση ότι αιτιολογούνται άμεσα από τις ποσότητες αγοράς και ότι εξασφαλίζεται η απαραίτητη εσωτερική υποστήριξη. Η διαδικασία είναι παρόμοια με τις προμήθειες που διενεργούνται από χώρες του δυτικού κόσμου, όμως ενέχει κινδύνους. Καταρχήν υπάρχει το θέμα της ποιότητας.

 

Για παράδειγμα, στην Κίνα είναι απλή η πιστοποίηση κατά ISO με αποτέλεσμα πολλά εργοστάσια που είναι πιστοποιημένα κατά ISO να μην ακολουθούν τις αντίστοιχες διαδικασίες. Ένα άλλο πρόβλημα, είναι ο στόχος πολλών κατασκευαστών της χώρας χαμηλού κόστους να προωθήσουν τα προϊόντα τους κατευθείαν σε τελικούς πελάτες με αποτέλεσμα να καταστούν ανταγωνιστές της αγοράστριας επιχείρησης.

 

Πίνακας 7.5: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα άμεσης προμήθειας

Pinakas 7.5 Pleonekthmata kai meionekthmata ameshs promhtheias

 

Με τις άμεσες προμήθειες οι αγοραστές και οι κατασκευαστές αναλαμβάνουν μεγάλη ευθύνη και τα οφέλη που προκύπτουν είναι σημαντικά. Οι καθυστερήσεις στην επικοινωνία είναι πολύ μικρότερες σε σύγκριση με αυτές που προκαλούνται από την παρουσία ενδιάμεσων επιχειρήσεων. Ο προγραμματισμός και ο επαναπρογραμματισμός είναι ευκολότεροι, όπως είναι και η μεταβίβαση των αλλαγών στα σχέδια των προϊόντων, διότι ένας κατασκευαστής κατανοεί το προϊόν του πολύ καλύτερα από έναν ενδιάμεσο. Η απευθείας ανάθεση σε κατασκευαστή πρέπει να είναι βασική επιδίωξη ενός τμήματος εφοδιασμού.

 

 Αξιολόγηση και Έγκριση Προμηθευτών του Εξωτερικού

O τρόπος αξιολόγησης των προμηθευτών του εξωτερικού πρέπει να είναι ακριβώς ο ίδιος με αυτόν που ακολουθείται για τους τοπικούς προμηθευτές, ανεξάρτητα αν διενεργείται από τα στελέχη εφοδιασμού της επιχείρησης ή από μια ενδιάμεση επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. Σε μερικές περιπτώσεις, η αξιολόγηση των προμηθευτών του εξωτερικού πρέπει να είναι πιο αυστηρή από την αντίστοιχη των εγχώριων προμηθευτών, διότι απλά προβλήματα που αντιμετωπίζονται άμεσα όταν ο προμηθευτής είναι εγκατεστημένος κοντά στον αγοραστή είναι δυσεπίλυτα όταν ο προμηθευτής βρίσκεται σε μια μακρινή χώρα. Μια καθυστέρηση στην παραγωγή, που αναγκάζει τον αγοραστή να χρησιμοποιήσει αεροπορική αντί της θαλάσσιας μεταφοράς για να ικανοποιήσει τη ζήτηση των πελατών, μπορεί να εξανεμίσει τα κέρδη. Μια επιστροφή προϊόντων για επιδιόρθωση είναι δυνατόν να τριπλασιάσει το κόστος μεταφοράς. Η δαπάνη ταξιδίων μπορεί να εμποδίζει τους επιθεωρητές και το προσωπικό σχεδιασμού να διενεργούν συχνούς επιτόπιους ελέγχους και το κόστος επικοινωνίας αυξάνει δραματικά όταν ανακύπτουν προβλήματα με έναν προμηθευτή εξωτερικού.

 

Η αξιολόγηση και η έγκριση προμηθευτών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα της διαδικασίας εφοδιασμού από το εξωτερικό. Επιχειρήσεις που δε διαθέτουν διαδικασίες έγκρισης προμηθευτών, πρέπει να τις σχεδιάσουν και να τις εφαρμόσουν με τους εγχώριους προμηθευτές πριν αναλάβουν αντίστοιχη δραστηριότητα με προμηθευτές του εξωτερικού. Αυτές που ήδη διαθέτουν θα πρέπει να τις προσαρμόσουν στις νέες απαιτήσεις που ανακύπτουν λόγω των συνθηκών λειτουργίας των προμηθευτών του εξωτερικού. Όπως και με τους προμηθευτές του εσωτερικού, η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης προμηθευτών του εξωτερικού περιλαμβάνει μια σειρά ελέγχων, οι οποίοι σταδιακά αποκλείουν τους ακατάλληλους προμηθευτές.

 

Βασικό στοιχείο αξιολόγησης των προμηθευτών του εξωτερικού είναι το ολικό κόστος ιδιοκτησίας των παραγόμενων ειδών. Εκτός από το βασικό κόστος, στο κόστος των προμηθευτών εξωτερικού πρέπει να συνυπολογιστούν όλοι οι πρόσθετοι παράγοντες κόστους όπως το κόστος μεταφοράς, οι φόροι, ο εκτελωνισμός και τα ασφάλιστρα που επιβαρύνουν ένα είδος μέχρι την άφιξή του στον τελικό προορισμό. Επίσης, πρέπει να υπολογιστεί το κόστος του χρήματος λόγω όρων πληρωμής (τυπικά δεν παρέχονται μεγάλες περίοδοι αποπληρωμής), το κόστος επιστολών πίστωσης, οι μεγάλοι χρόνοι παράδοσης (για την Κίνα ανέρχονται σε 90 ημέρες και είναι ακόμη μεγαλύτεροι για τα νέα προϊόντα) και τα υψηλά επίπεδα αποθεμάτων. Επίσης, πρέπει να καταρτιστούν σχέδια για τις τυχόν διακυμάνσεις νομισμάτων, τις καθυστερήσεις στις αποστολές και τα προβλήματα ποιότητας.

 

Ο πίνακας 7.6 δείχνει πως διαμορφώνεται η τιμή μονάδας ενός υλικού λόγω των πρόσθετων παραγόντων κόστους στις αγορές από το εξωτερικό. Επίσης, στον πίνακα 7.6 φαίνεται η σημαντική επίδραση στην τιμή μονάδας όταν οι ποσότητες αγοράς είναι αυξημένες. Από την άλλη πλευρά, ο πίνακας 7.7 δείχνει τη διαφορά της τιμής ενός κατασκευαζόμενου εξαρτήματος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Προφανώς, η ανάλυση του κόστους σε διάφορες περιοχές και διάφορες χρονικές περιόδους στο μέλλον μπορεί να αναδείξει χρήσιμα στοιχεία και να χρησιμοποιηθεί σαν ένα στρατηγικό εργαλείο λήψης αποφάσεων.

 

Πίνακας 7.6: Παράδειγμα διαμόρφωσης της τιμής ενός υλικού για διαφορετικές ποσότητες

 Pinakas 7.6 Paradeigma diamorfwshs ths timhs enos ylikoy gia diaforetikes posothtes

 

Πίνακας 7.7: Παράδειγμα ανάλυσης του κόστους (σε $/τεμάχιο) ενός παραγόμενου εξαρτήματος στις ΗΠΑ και στην Κίνα

Pinakas 7.7 Paradeigma analyshs tou kostous se temaxio enos paragomenou eksarthmatos stis HPA kai sthn Kina 

 

Η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στους προμηθευτές του εξωτερικού και ιδιαίτερα σε χώρες χαμηλού κόστους αποτελεί σημαντική συνιστώσα της αξιολόγησης. Παρά τη σημαντική πρόοδο ορισμένων χωρών (π.χ. Κίνα) σε ζητήματα ποιότητας, πολλές επιχειρήσεις δεν παράγουν αξιόπιστα προϊόντα. Για αυτό το λόγο, απαιτείται στενή εποπτεία από τους αγοραστές η από τρίτες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Για την επιλογή μιας τρίτης επιχείρησης, απαιτείται προσεκτική εξέταση της υπόληψής της, των συστάσεων που διαθέτει, της εγγύτητάς της με τις εγκαταστάσεις των προμηθευτών, της ποιότητας του προσωπικού της και των διαδικασιών λειτουργίας που εφαρμόζει.

 

Σε ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προμηθευτών εξωτερικού, πέραν των ερωτήσεων που απευθύνονται συνήθως σε εγχώριους προμηθευτές, μπορεί να προστεθούν ερωτήσεις του τύπου:

 

 • Υπάρχει σημαντική διαφορά ολικού κόστους μεταξύ των εγχώριων πηγών και των πηγών εφοδιασμού του εξωτερικού αφού συνεκτιμηθούν όλοι οι συντελεστές πρόσθετου κόστους;
 • Η διαφορά τιμών θα διατηρηθεί από τον προμηθευτή εξωτερικού και στο μέλλον;
 • Ποια είναι η επίδραση των μεγάλων χρόνων παράδοσης και των αυξημένων αποθεμάτων;
 • Έχει ο προμηθευτής τις απαιτούμενες τεχνικές ικανότητες;
 • Είναι ο προμηθευτής ικανός να συνεργαστεί με τον αγοραστή στο σχεδιασμό νέων προϊόντων;
 • Τι είδους επιδόσεις διαθέτει ο προμηθευτής σε θέματα ποιότητας; Τι είδους συστήματα ποιότητας χρησιμοποιεί;
 • Ποιοι είναι οι συνηθισμένοι χρόνοι παράδοσης του προμηθευτή;
 • Πόσο αξιόπιστα είναι τα χρονοδιαγράμματα παραδόσεών του;
 • Πόσο ασφαλή είναι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι ευρεσιτεχνίες του αγοραστή στα χέρια του προμηθευτή; Θεωρείται φερέγγυα επιχείρηση; Ποια νομοθεσία ακολουθεί;
 • Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής του;
 • Με ποιο τρόπο ο προμηθευτής χειρίζεται τα θέματα των συναλλαγματικών ισοτιμιών;

 

Πέραν της συνηθισμένης αξιολόγησης, ορισμένες επιχειρήσεις συνηθίζουν να ξεκινούν τη συνεργασία τους με έναν προμηθευτή του εξωτερικού με ανάθεση μιας μικρής δοκιμαστικής παραγγελίας. Εφόσον η απόδοση του προμηθευτή εξωτερικού αποδειχθεί ικανοποιητική, έπεται η κυρίως παραγγελία που αφορά στο σύνολο της απαίτησης.

 

Πηγή: Διοίκηση Εφοδιασμού, Λάμπρος Λάιος, Πειραιάς 2010

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events