Πότε έχει αξία ένα Certificate στις Προμήθειες ?

Certification είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας επαγγελματίας/στέλεχος επιχείρησης αποδεικνύει ότι διαθέτει τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις ικανότητες που απαιτούνται για να φέρει εις πέρας μια εξειδικευμένη εργασία.

Tο Certificate in Supply Management απονέμεται σε ένα άτομο κατόπιν παρακολούθησης ενός προγράμματος εκπαίδευσης και αξιολόγησης (εξετάσεις, έλεγχος προϋπηρεσίας, σπουδές) που διενεργείται από εξειδικευμένους οργανισμούς που διαθέτουν υψηλό κύρος και διεθνή αναγνώριση στο Procurement. Στην χώρα εντεταλμένος οργανισμός για την απονομή πιστοποίησης στο Procurement είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών. Εξ' άλλου,To Certification στο Procurement and Supply Management προσφέρεται σε πολλές χώρες μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματικούς φορείς. Η εγκυρότητα και η αναγνώριση της πιστοποίησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πληρότητα, την ακεραιότητα και την διαφάνεια των διαδικασιών που θεσπίζονται και εφαρμόζονται από τον φορέα υλοποίησης. Ο ίδιος ο φορέας υλοποίησης πρέπει να έχει περάσει από αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης από διεθνείς Οργανισμούς με παγκόσμια αναγνώριση στους αντίστοιχους κλάδους. Μια βεβαίωση παρακολούθησης η οποία αποκαλείται “Certificate” δεν παρέχει κανένα από τα ανωτέρω εχέγγυα εγκυρότητας και διεθνούς αναγνώρισης.

To πρόγραμμα εκπαίδευσης που καταληγει στην απονομή του Certificate in Supply Management έχει πρόσφατα (2019) αξιολογηθεί από την International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM). Οι αξιολογητές έκριναν ότι καλύπτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις του Professional Accreditation Standard του IFPSM. Μεταξύ των απαραίτητων προϋποθέσεων που ελέγχθηκαν, περιλαμβάνονται: 

  1. Ελάχιστη Διάρκεια 150 direct teaching hours.
  2. Διαφανές και Αξιόπιστο Σύστημα Αξιολόγησης
  3. Διδακτική και Επαγγελματική Εμπειρίας των Εκπαιδευτών
  4. Κατάλληλη Δομή και Περιεχόμενο του Προγράμματος
  5. Συνάφεια με το Σύγχρονο Περιβάλλον του Procurement και του Supply Chain Management

Το σύνολο των επιμέρους προϋποθέσεων που ελέγχθηκαν ήσαν άνω των 80. Με την απονομή του CSM οι απόφοιτοι λαμβάνουν αυτομάτως και το PAS Certificate of Recognition του IFPSM. Το Certificate in Supply Management έχει καθιερωθεί από το 1999, ως τίτλος πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας στη Διοίκηση Προμηθειών, Αγορών και Εφοδιασμού. Στο πρόγραμμα CSM έχουν συμμετάσχει οι μεγαλύτερες Ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ το alumni των Certified Supply Managers που κατέχουν οργανικές θέσεις στις πιο κερδοφόρες από αυτές ξεπερνά τα 500 άτομα.

 

1200x300

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events