Supply Chain Management

Η ΠροσαρμοσμένηΕκθετική Μέθοδος εφαρμόζεται όταν παρατηρείται συστηματική διακύμανση της ζήτησης.
Η Μέθοδος Σταθμικού Μέσου Όρου έχει πολλές ομοιότητες με τη μέθοδο κινητού μέσου όρου.
Οι Τεχνικές Πρόβλεψης διακρίνονται συνήθως σε δυο κατηγορίες, ήτοι στην ανάλυση παλινδρόμησης και στις χρονοσειρές.
Οι στατιστικές μέθοδοι πρόβλεψης αποτελούν τη βάση για τον προγραμματισμό της ζήτησης.
Η διαδικασία προγραμματισμού της ζήτησης είναι διαρκής και απαιτείται η συνεχής αξιολόγηση των επιδόσεων.
Η Διαδικασία Προγραμματισμού της Ζήτησης αποτελείται από διάφορες επιμέρους φάσεις (βλέπε σχήμα 17.4).
Το Πρόγραμμα Ζήτησης μπορεί να εκληφθεί ως μια οργανωμένη αποθήκη-βάση δεδομένων.
Αναμφίβολα, ο προγραμματισμός των αγοραστικών διαδικασιών εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον προγραμματισμό της…
Μια γνωστή στρατηγική αγορών για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκαλούνται από διακυμάνσεις των τιμών…
Ο εφοδιασμός παίζει ζωτικό ρόλο στην κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων και προϋπολογισμών.
Στις εμπορικές επιχειρήσεις η σημασία του εφοδιασμού είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις.