Supply Chain Management

Τα στελέχη εφοδιασμού έχουν καταλυτικό ρόλο στις αγορές παγίων:
Σε κάθε επιχείρηση ο πάγιος εξοπλισμός αποτελεί βασικό εργαλείο για τη δημιουργία εσόδων.
Η συνεισφορά των παγίων σε μια επιχείρηση αποδυναμώνεται, εφόσον δεν θεωρηθούν ως επένδυση.
Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι η αγορά ενός σημαντικού παγίου συνιστά μια άκρως σημαντική για…
Το σχήμα 21.2 παρουσιάζει τα βασικά βήματα της διαδικασίας απόκτησης νέων παγίων (ή αντίστοιχα τη…
Υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι τα στελέχη εφοδιασμού διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο στην προμήθεια των παγίων…
Οι αρχές των συστημάτων ώθησης μπορούν να εφαρμοστούν στα Αποθέματα Διανομής ή στα αποθέματα που…
Η ροή κίνησης του υλικού από φάση σε φάση παραγωγής προσδιορίζεται σύμφωνα με το σύστημα…
Ο προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών βασίζεται αποκλειστικά στις προβλέψεις της ζήτησης και στο τελικό πρόγραμμα παραγωγής. 
Βασικός παράγοντας της Αποτελεσματικότητας ενός Συστήματος M.R.P. είναι η συχνότητα της ενημέρωσης.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events