Γρήγορο Business Plan ή πρότυπο ενός Operations Plan

Πρόκειται για ένα αρκετά εύκολο και γρήγορο πρότυπο επιχειρησιακού σχεδίου για τον ταχύτατο σχεδιασμό της επιχείρησής σας, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεων, το στρατηγικό σχεδιασμό τους, τους προγραμματισμούς πωλήσεων αλλά και τον καθοδηγούμενο από την αγορά επιχειρησιακό σχεδιασμό τους.


Αυτή η δομή του operation plan και των report μπορεί να υιοθετηθεί και για ολόκληρο το σχεδιασμό μιας επιχείρησης αλλά και τμημάτων αυτής καθώς εφαρμόζονται και τηρούνται οι ίδιες αρχές. Άλλωστε, είμαστε όλοι πελάτες ή προμηθευτές με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

 

Παρακάτω θα βρείτε μια απλή, γρήγορη κι εύκολη παρουσίαση της δομής ενός τέτοιου εγγράφου το οποίο είναι αποτελεσματικό για τους περισσότερους τύπους επιχειρησιακών σχεδίων αλλά και για τις αναφορές σχεδιασμού. Το παράδειγμα είναι βασισμένο σε ένα μοναδικό πραγματικό περίγραμμα για μια πρωτοβουλία στρατηγικής σημασίας των επιχειρήσεων η οποία απαιτεί την πρόταση ενός business plan.

 

Elements-of-a-Business-PlanΗ δομή αυτού του business plan είναι από τη φύση της πραγματιστική, π.χ. είναι κατάλληλη για το σκοπό που την θέλετε και συνοπτική. Για μια συνοπτική αναφορά αποτελεσμάτων, να θυμάστε πάντα να συγκαταλέγετε ζητήματα ηθικής ή ακόμα και φιλοσοφικά ζητήματα και να αναφέρεστε σε αυτά κάθε φορά που το κρίνετε απαραίτητο.

 

Σε ένα business plan, η αναφορά είναι απαραίτητα επικεντρωμένη στο κέρδος και στην οικονομική αποτελεσματικότητα (στοιχεία τα οποία όταν δεν υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα δεν μπορούν να επιτευχθούν).

 

Παρόλα αυτά, ζητήματα που άπτονται της ηθικής αλλά και αυτά της εταιρικής ευθύνης παρέχουν τα θεμέλια και το περιεχόμενο του business plan, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία είναι αναγκαία η πλήρης ενημέρωση και η διαφάνεια σχετικά με τα ζητήματα των επιχειρήσεων και των επιχειρησιακών συμπεριφορών των στελεχών τους.

 

Η δομή ενός business plan

 

Τίτλος σελίδας: Ο τίτλος ή η επικεφαλίδα του σχεδίου και η σύντομη παρουσίαση όπου αυτή χρειάζεται, η αναγραφή του συγγραφέα, της ημερομηνίας, της εταιρείας ή του οργανισμού αν είναι απαραίτητο, οι λεπτομέρειες γύρω από την κυκλοφορία αλλά και την εμπιστευτικότητα του εγγράφου, είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται.

 

Περιεχόμενα: Μια λίστα με τα περιεχόμενα (τα βασικά τμήματα που το έγγραφο περιλαμβάνει, ξεκινώντας από τη σελίδα που περιέχει την εισαγωγή και στη συνέχεια τα υπόλοιπα τμήματα που περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο), οι αριθμημένες σελίδες αλλά και μια λίστα με τα παραρτήματα και τα πρόσθετα μέρη είναι αναγκαίο να περιέχονται. Η σελίδα μάλιστα με τα περιεχόμενα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να βρει οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεται και να περιηγηθεί στο έγγραφο χωρίς δυσκολία αλλά και να δώσει επίσης τη δυνατότητα σε αυτόν που το παρουσιάζει ή που απευθύνει ερωτήσεις επί αυτού να κάνει αναφορές σε συγκεκριμένα σημεία και σε αριθμημένες σελίδες όταν το έγγραφο αναθεωρείται ή ακόμα και όταν αμφισβητείται.

 

Εισαγωγή: Η εισαγωγή κι ο σκοπός του επιχειρησιακού σχεδίου καθώς επίσης και οι όροι αναφοράς είναι σίγουρο ότι δεν θα πρέπει να απουσιάζουν από ένα τέτοιο έγγραφο (ιδιαίτερα για επίσημα ή μακροσκελή σχέδια και σχεδιασμούς).

 

Παραρτήματα: Διαγράμματα, στατιστικές αναλύσεις, παραδείγματα, spreadsheets αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο υποστηρίζει τις όποιες προτάσεις/συστάσεις επί του επιχειρησιακού σχεδίου, πρέπει επίσης να εμπεριέχονται στο έγγραφο.

 

Έγγραφο επιχειρησιακού σχεδίου – υπόδειγμα/παράδειγμα

 

Παρακάτω θα βρείτε ένα γρήγορο πρότυπο για τη σύνταξη ενός επιχειρησιακού σχεδίου ή ενός άλλου λειτουργικού σχεδίου ή report ή proposal προς την επιχείρησή σας.

 

Είναι ένα πραγματικό παράδειγμα το οποίο βασίζεται σε ένα αρχικό σχέδιο για μια πρόταση νέας δραστηριότητας, η οποία απαιτεί ένα βασικό έγγραφο σχεδιασμού το οποίο συχνά απαιτείται στις επιχειρήσεις κάθε είδους.

 

s66

 

Γενικά, τα business plans δεν θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλα και να περιέχουν πολλά πράγματα. Θα πρέπει να είναι σύντομα, εύκολα στην κατανόηση τους και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα βασικά ζητήματα με σχετικό υποστηρικτικό υλικό, γεγονότα αλλά και δεδομένα.

 

Η πιο σημαντική πτυχή των περισσότερων επιχειρησιακών σχεδίων είναι οι ενέργειες και οι συστάσεις και ο κύριος σκοπός τους είναι να επιτύχουν γενικά τη μεγαλύτερη απόδοση των επενδύσεων ή ακόμα στην περίπτωση των δημόσιων υπηρεσιών και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών τη βέλτιστη χρήση των επενδύσεων και των διατιθέμενων πηγών.

 

Πάντα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνετε ζητήματα ηθικής της επιχείρησης αλλά και φιλοσοφικά ζητήματα, και όταν αυτό χρειάζεται να κάνετε αναφορά στη θέση της επιχείρησης και στους στόχους της σε σχέση με την ηθική, την εταιρική κοινωνική ευθύνη κ.α. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί εντός του σχεδιασμού αλλά υπάρχουν σημαντικά σημεία αναφοράς, ιδιαίτερα τη σύγχρονη εποχή όταν οι κίνδυνοι από τα εταιρικά σκάνδαλα κι οι αμέλειες των επιχειρήσεων μπορούν να δημιουργήσουν μια σειρά από προβλήματα.

 

Για τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς αλλά και τους οργανισμούς του δημοσίου, η λέξη επιχειρησιακό στην περίπτωση του business plan πρέπει να αντικατασταθεί από τη λέξη υπηρεσία ή από μια άλλη λέξη η οποία θα φέρει το ίδιο νόημα.

 

Αυτές οι αρχές σχεδιασμού ταιριάζουν στους περισσότερους τύπους οργανισμών γιατί κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητα έχει μια αγορά, έχει τους πελάτες της αλλά και τους ανταγωνιστές της.

 

  1. Overview/Executive Summary: Μια συνοπτική περίληψη όλων όσων περιγράφονται παρακάτω – μια ξεκάθαρη υπόθεση εργασίας όχι μεγαλύτερη της μιας σελίδας, κάτι που είναι καλύτερο να γράψετε στο τέλος. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (στρατηγική και προθέσεις εταιρείας αλλά και τα μοναδικά σημεία πώλησης των προϊόντων ή υπηρεσιών της), οι αξίες της επιχείρησης, τα περιθώρια αυτής, τα χρονοδιαγράμματα και εν τέλει οι επενδύσεις της.
  2. Η Ευκαιρία της Αγοράς (ή αλλιώς κατάσταση/περιβάλλον/ανάγκες): Οι επικεφαλίδες σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητες και είναι σημαντικό να είναι με έντονο χρώμα αλλά και όπου είναι αναγκαίο θα πρέπει να υπάρχει σχετική αναφορά σε διαγράμματα/χάρτες αλλά και παραρτήματα. Εξηγήστε και προσδιορίστε την αγορά, τα μέρη και τα τμήματα αυτής 37642-11609-2015-10-10453481και τα όσα τη χαρακτηρίζουν. Υπογραμμίστε τους στρατηγικούς παράγοντες της επιχείρησης, τους μηχανισμούς των αγορών, τις διαδικασίες, τους περιορισμούς, την ανάπτυξη, τη νομοθεσία, την εποχικότητα αλλά και ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τις προτεραιότητες των πελατών και τις ανάγκες τους. Εξηγήστε ιστορικές αλλά και υφιστάμενες λύσεις και τις αδυναμίες τους ή τα ελαττώματα τους. Δείξτε και εξηγήστε το πως κινείται η αγορά, τους στρατηγικούς παράγοντες που την επηρεάζουν, τις σχέσεις. Υπογραμμίστε τα προτεινόμενα προϊόντα/υπηρεσίες και τις προθέσεις σας. Δώστε έμφαση στις αξίες που διέπουν τα συμβόλαια πωλήσεων σας αλλά και τα περιθώρια που μπορούν να επιτευχθούν. Ποσοτικοποιήστε τις δυνατότητες της αγοράς και πραγματοποιήστε ανάλυση εις βάθος αναφέροντας αριθμούς, ποσοστά, τιμές αλλά και συμβόλαια, τοποθεσίες, ανθρώπους/στελέχη, οτιδήποτε σας βοηθά να προβείτε σε πραγματική ανάλυση και συμβάλει στο να επιτύχετε το σκοπό σας κάθε φορά. Αναφερθείτε σε παραδείγματα – case studies, αν υπάρχουν τέτοια βεβαίως, και συμπεριλάβετε τα ως παραρτήματα. Αναφερθείτε επίσης στον ανταγωνισμό είτε αυτός είναι υπαρκτός είτε πιθανός, σε απειλές αλλά και σε συνεργασίες στρατηγικής σημασίας. Είναι λογικό και απαραίτητο να κάνετε αναφορά σε ζητήματα ηθικής αλλά και στην εταιρική κοινωνική ευθύνη σε αυτόν τον τομέα.
  3. Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης: Κι εδώ είναι απαραίτητες οι επικεφαλίδες οι οποίες θα αναφέρονται στις δράσεις με αποτελέσματα κάτι το οποίο είναι απαραίτητο εάν θέλετε να γίνει κατανοητή η ανάλυση της αγοράς και των πωλήσεων. Μεγάλη έμφαση θα πρέπει επίσης να δοθεί και στο ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία με το τμήμα των πωλήσεων του οργανισμού σας. Τα χρονοδιαγράμματα, τα κόστη, οι πηγές, όταν αυτά είναι γνωστά θα πρέπει να αναφέρονται. Πολλά από αυτά ίσως να τα γνωρίζετε ήδη αλλά χρειάζεται να τα ξεδιαλέξετε, να τα βάλετε στη σειρά και να τα καταγράψετε προκειμένου να σχηματιστεί μια λογική σειρά δράσεων με συνοχή και με μετρήσιμα αποτελέσματα και τιμές. Ίσως κάποιες από αυτές τις δράσεις να είναι δικές σας αλλά να υποστηρίζονται από άλλα τμήματα όπως είναι αυτό των πωλήσεων αλλά και του marketing. Παρουσιάστε τα αποτελέσματα μέχρι την τρέχουσα περίοδο της χρονιάς και θα δείτε ότι είναι πολύ σημαντικό και θα σας βοηθήσει και για την επόμενη χρονιά. Υποστηρικτικό υλικό στο συγκεκριμένο σημείο θα μπορούσε να είναι ένα αρχείο σε μορφή excel.
  4. Προτάσεις: Σημεία δράσης/budgets/ανάπτυξη προϊόντος ή υπηρεσίας/απαραίτητες πηγές κ.α. είναι στοιχεία που χρειάζονται για να καταστεί κάτι τέτοιο κατανοητό και σαφές. Αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη στάση της ανώτερης αρχής της επιχείρησής σας ενώ απαραίτητη είναι και η συμβολή εξειδικευμένων στελεχών που θα υποστηρίξουν τα όσα έχετε να στους προτείνετε.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ