Εφοδιασμός και προμήθειες: Τι αλλάζει λόγω της πανδημίας ; (Part 1)

Η έλευση της πανδημίας έχει αφήσει σοβαρό αποτύπωμα στην λειτουργία των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανόμενου και του εφοδιασμού. Η συνάντηση των είκοσι στελεχών προμηθειών σκοπό είχε να ανιχνεύσει κατά πόσο η εμπειρία από την λειτουργία του εφοδιασμού κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες προδιαγράφει μια νέα κανονικότητα με μόνιμου χαρακτήρα επιπτώσεις τόσο στην στρατηγική όσο και στην καθημερινή λειτουργία των τμημάτων εφοδιασμού μεγάλων επιχειρήσεων από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Προγραμματισμός της Ζήτησης και Εφοδιασμός

Η ζήτηση ανάλογα με το πεδίο δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων εμφανίζει μεγάλες αυξομειώσεις π.χ. Στις αεροπορικές εταιρείες η ζήτηση μειώθηκε σημαντικά ενώ σε επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου η ζήτηση εκτοξεύτηκε. Με ποιο τρόπο τα τμήματα προμηθειών αντιμετωπίζουν τους δυνητικούς κινδύνους διακοπής εφοδιασμού από πηγές που δεν μπορούν να απορροφήσουν τις αυξομειώσεις της ζήτησης;

 

-Στέλεχος Πολυεθνικής Φαρμακευτικής Επιχείρησης : Οι προμήθειες υπηρεσιών έχουν επηρεαστεί από την μείωση στη ζήτηση. Για παράδειγμα στις ταξιδιωτικές υπηρεσίες πολλοί τοπικοί προμηθευτές εγκατέλειψαν το εταιρικό κομμάτι. Στρέφομαι σε εναλλακτικές πηγές, ιδίως σε πολυεθνικές εταιρείες ελπίζοντας ότι, σε περίπτωση δεύτερου και τρίτου κύματος πανδημίας, ότι η παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών είναι εξασφαλισμένη. Η στρατηγική αυτή δεν εφαρμόζεται μόνο στις ταξιδιωτικές υπηρεσίες αλλά και στην διοργάνωση συνεδρίων, συμμετοχών σε ιατρικά συνέδρια κ.λ.π. Μάλιστα με την προσπάθεια να έχουμε προεπιλεγμένους προμηθευτές και να επιτυγχάνουμε οικονομίες κλίμακος βρεθήκαμε σε κατάσταση μονοπωλίου. Τώρα πρέπει να αλλάξουμε προμηθευτή και καταφεύγω σε πολυεθνικές εταιρείες για να ελαχιστοποιήσω το ρίσκο. Θεωρώ ότι η πολιτική αυτή θα διατηρηθεί και τον επόμενο χρόνο. Μετά μπορεί να αναθεωρήσουμε την πολιτική αυτή αν και η αλλαγή μπορεί να διαρκέσει 4-6 μήνες.

 

-Στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας συμβούλων: Αν και αρχικά οι επιχειρήσεις διαφορετικών χωρών εφάρμοσαν διαφορετικές τεχνικές αντιμετώπισης της πανδημίας, μέσα σε διάστημα 15 ημερών υπήρξε εναρμόνιση των τεχνικών. Οι ακραίες διακυμάνσεις της ζήτησης ανάγκασε τις επιχειρήσεις να αναθεωρήσουν τον χάρτη κρισιμότητας των προμηθευτών τους και να αναζητήσουν νέους. Όταν αλλάξει το μίγμα των προϊόντων λόγω αλλαγών των απαιτήσεων των πελατών, προμηθευτές μικρής σημασίας λόγω χαμηλής δαπάνης μπορεί να γίνουν σημαντικοί ενώ το αντίστροφο μπορεί να συμβεί για προμηθευτές που εθεωρούντο κρίσιμοι. Τα κριτήρια επιλογής αλλάζουν διότι η διασφάλιση εφοδιασμού και η αξιοπιστία παραδόσεων αποκτά διαφορετική βαρύτητα καθώς αλλάζει το μίγμα των προϊόντων που παράγονται. Συνεπώς πρέπει να καταρτίζεται ένα χάρτης κρισιμότητας προμηθευτών που να αντικατοπτρίζει τις αυξομειώσεις της ζήτησης του χαρτοφυλακίου των τελικών προϊόντων.

 

-Στέλεχος εταιρείας ΙΤ : Μετά από αυτό που συνέβη οι πελάτες είναι πολύ περισσότερο δεκτικοί σε αλλαγές. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προωθήσουν περισσότερο την καινοτομία. Μέχρι τώρα είχαμε τους βασικούς προμηθευτές τους οποίους δεν θέλαμε να αλλάξουμε. Η εμπειρία έδειξε ότι πρέπει να διαθέτουμε ανά πάσα στιγμή εναλλακτικές πηγές προμήθειας. Μιλούσα με συνάδελφο στην Ιταλία που σε βασική πρώτη ύλη είχε δύο προμηθευτές. Και οι δύο προμηθευτές βρέθηκαν σε τραγική κατάσταση διότι δεν είχαν εναλλακτικές πηγές προμήθειας. Πρέπει να υπάρχει ευελιξία και να εξετάζονται διαφορετικές λύσεις. 

Επίσης αυξάνει το ενδιαφέρον για το authentication και το traceability των υλικών των προϊόντων που φτάνουν στον τελικό καταναλωτή. Η εξέλιξη της τεχνολογίας που επιταχύνθηκε λόγω Covid, έφερε τον κόσμο πιο κοντά στις λύσεις που σήμερα προσφέρονται. Οι προμήθειες έχουν τον ρόλο τους εντοπίζοντας και επιλέγοντας τις καλύτερες λύσεις.

 

3

 

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events