Πρόσληψη ή Προαγωγή; Human Resources στην Αλυσίδα Εφοδιασμού

Υπάρχουν αδιαμφισβήτητα επιχειρήματα που συνηγορούν και υπέρ της μεν πρόσληψης νέου προσωπικού το οποίο προορίζεται να εργαστεί στη διοίκηση εφοδιασμού ενός οργανισμού και υπέρ της δε προαγωγής του ήδη υπάρχοντος υπαλληλικού προσωπικού του οργανισμού.

Αυτό μπορεί να μοιάζει με δίλλημα αλλά είναι γεγονός ότι αυτό που έχει σημασία είναι να στρατολογήσετε το σωστό προσωπικό στη δική σας διοίκηση εφοδιασμού.

 

Στην πραγματικότητα δεν είναι άμεσα αντιληπτό το πότε είναι απαραίτητο να προσλάβετε νέο προσωπικό και πότε είναι αναγκαίο να προβιβάσετε το ήδη υπάρχον προσωπικό του οργανισμού σας αλλά ούτε και το πότε πρέπει να πείσετε το προσωπικό σας ότι πρέπει να μετακινηθεί οριζοντίως σε άλλες υπαλληλικές θέσεις στην εταιρεία σας.

 

Οι συζητήσεις για την πρόσληψη νέου προσωπικού είναι γνωστές. Είναι το νέο αίμα, μπορούν να βοηθήσουν στο να μεταφερθούν νέες εμπειρίες και ικανότητες εντός της αλυσίδας εφοδιασμού της επιχείρησής σας. Όσον αφορά στην προαγωγή του υπάρχοντος προσωπικού, διάφορα είναι τα οφέλη, που κυμαίνονται από τη διατήρηση βασικών στελεχών στην επιχείρηση, την εξασφάλιση της γνώσης της εταιρείας αλλά και την εξοικονόμηση χρημάτων για υψηλότερες αμοιβές στους υποψηφίους που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον κι όχι από αυτό της επιχείρησης. Το υπάρχον προσωπικό μπορεί να αποτελεί μια σίγουρη χείρα βοηθείας ενώ με αυτόν τον τρόπο αποστέλλεται και το σήμα για πιθανές προαγωγές εντός της επιχείρησης: ότι, δηλαδή, εάν οι υπάλληλοι εργάζονται σκληρά, τότε μπορούν να προαχθούν σε ανώτερες θέσεις.

 

Όταν η αλυσίδα εφοδιασμού υφίσταται αλλαγές και η υπάρχουσα βάση δεξιοτήτων εντός της εταιρείας δεν προσφέρει το σωστό μίγμα γνώσης και τις αντίστοιχες ικανότητες στα στελέχη, είναι περισσότερο πιθανό να επιλέξετε έναν υποψήφιο από εξωτερική πηγή. Παρόλο που αυτό ακούγεται συνηθισμένο μπορεί να προκύψουν ορισμένα θέματα. Άλλωστε, σύμφωνα με αυτό το σενάριο αν διορίσετε κάποιον που δεν καταφέρνει να ενσωματωθεί στην ομάδα εργασίας του τμήματος προμηθειών τότε διαπιστώνετε ότι από αυτόν το διορισμό προκύπτουν μια σειρά από άλλα προβλήματα.
Υπάρχει, επίσης, ο κίνδυνος σε πολλές επιχειρήσεις, η διαδικασία που ακολουθεί το HR να δημιουργεί περιορισμούς, τεχνητούς περιορισμούς κυρίως όπως είναι το ότι «οι διορισμοί θα πρέπει να γίνονται από εσωτερική πηγή» μπορεί να παρεμποδίσουν κάποιον από την ταχεία αναβάθμιση των δεξιοτήτων του.

 

shutterstock 77433973Η σωστή διαδικασία είναι να προσδιοριστεί η ανάγκη της επιχείρησης και κατόπιν να καθοριστεί η βέλτιστη μέθοδος για στρατολόγηση (πράγματι σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να αποφασίσετε ότι ενώ είναι καλύτερο να προσλάβετε κάποιον από εξωτερική πηγή, οι περιορισμοί που τυχόν να υπάρχουν στο δικό σας πρόγραμμα αλλά και σε αυτό άλλων στελεχών μπορεί να απαιτήσουν μια ανάθεση της συγκεκριμένης εργασίας είτε σε κάποιον υφιστάμενο υπάλληλο ή στον κατάλληλο πεπειραμένο ανάδοχο).

 

Προφανώς, στα πλαίσια της αλυσίδας εφοδιασμού ποτέ δύο προσλήψεις δεν μπορεί να είναι ίδιες. Κάποιες φορές μπορεί να χρειάζεστε κάποιον με ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες, κάποιες άλλες μπορεί να έχετε ανάγκη κάποιον που σκέπτεται εμπορικά. Αλλά ό,τι και να συμβαίνει πρέπει να είστε σίγουροι ότι έχετε δαπανήσει τον απαραίτητο χρόνο για να επιλέξετε τον κατάλληλο υποψήφιο κι ότι προσλαμβάνετε το σωστό άτομο για τη συγκεκριμένη θέση. Έτσι, μπορεί να είναι είτε κάποιος μέσα από την ομάδα των στελεχών που εργάζονται ήδη στην εταιρεία ή κάποιο εντελώς καινούριο στέλεχος. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να είναι το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events